Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, naknadu…

Pozivaju se fizičke osobe – građani i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09.05.2013. godine (obrtnici, liječnici, odvjetnici, arhitekti i dr. – u daljnjem tekstu: fizička osoba) na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu.

Pozivaju se fizičke osobe – građani i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09.05.2013. godine (obrtnici, liječnici, odvjetnici, arhitekti i dr. - u daljnjem tekstu: fizička osoba) na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu.

Gradonačelnik Grada Zagreba uputio je Poziv za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu, koji prenosimo u cijelosti:

”P O Z I V

fizičkim osobama za podnošenje zahtjeva prema članku 9. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (Narodne novine 55/13) za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu s osnova kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis s osnova kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno

1. Pozivaju se fizičke osobe – građani i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09.05.2013. godine (obrtnici, liječnici, odvjetnici, arhitekti i dr. – u daljnjem tekstu: fizička osoba) na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga, duga za komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu (u daljnjem tekstu: dug) s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev).

2. Zahtjev se može podnijeti za dugovanja po osnovi dospjelog, nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja prema Gradu Zagrebu (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta).

3. Za dug po osnovi poreza zahtjev se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Obrazac zahtjeva za plaćanje poreznog duga fizičkih osoba i obrazac zahtjeva za odgodu ovrhe sukladno navedenom Zakonu nalazi se na web stanici www.porezna-uprava.hr ili u ispostavi Porezne uprave.

4. Za dug po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, zahtjev se podnosi Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, putem pošte ili neposredno u pisarnicu na Trgu Stjepana Radića 1.
Podnositelj zahtjeva dužan je stanje duga uskladiti s nadležnim uredom.

5. Zahtjev mora biti pisan i obrazložen i u sadržaju propisanom člankom 9. stavkom 2. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj 55/13), a može se predati i na obrascu Grada Zagreba, dostupnom u pisarnici Grada Zagreba na adresi – Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, i na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.

6. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 07.08.2013. godine. Zahtjev zaprimljen nakon proteka navedenog roka odbacit će se kao nepravodoban.

7. O zahtjevu odlučuje rješenjem Gradski ured za financije. Po izvršnosti rješenja o otpisu kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, odnosno rješenja o otpisu kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, provest će se otpis kamata. U slučaju nepridržavanja rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, rješenje će se ukinuti, a iznos otpisanih kamata ponovno evidentirati. U slučaju neplaćanja duga u roku utvrđenom rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata.

8. Postupci ovrhe koji se provode radi naplate duga mogu se privremeno obustaviti ako ovršenik podnese zahtjev i navede opravdane razlog, do izvršnosti rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za otpis duga s osnove kamata.
Zahtjev se podnosi Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Trg Stjepana Radića 1, koji o odgodi donosi rješenja.”


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.