Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

PDV-K obrazac – Ispravak PDV-a po godišnjem obračunu

U prošlom članku pisali smo o podjeli pretporeza i njegovom usklađenu na kraju godine, a u ovotjednom članku htjeli bi podsjetiti poduzetnike da među njima ima i onih koji su obvezni izvršiti ispravak pretporeza po PDV-K obrascu. Ovakve situacije nisu prečeste pa ih tvrtke jednostavno smetnu s uma…

U prošlom članku pisali smo o podjeli pretporeza i njegovom usklađenu na kraju godine, a u ovotjednom članku htjeli bi podsjetiti poduzetnike da među njima ima i onih koji su obvezni izvršiti ispravak pretporeza po PDV-K obrascu. Ovakve situacije nisu prečeste pa ih tvrtke jednostavno smetnu s uma...

Ispravak pretporeza treba provesti u slučaju da se unutar roka od pet godina (60 obračunskih razdoblja) promjene uvjeti koji su bili mjerodavni za odbitak pretporeza u trenutku kada je kupljeno neko gospodarsko dobro. Pod gospodarskim dobrom mislimo na ona dobra koja se prema računovodstvenim propisima svrstavaju u dugotrajnu imovinu tvrtke. Ukoliko se pri tome radi o nekretninama, tada se umjesto razdoblja od pet godina uzima razdoblje od deset godina (120 obračunskih razdoblja).

Ispravak pretporeza provodi se u slijedećim slučajevima:

Pri prenamjeni korištenja dugotrajne imovine – kao na primjer: tvrtka obavlja oporezivu djelatnost, a nakon toga dođe do promjene djelatnosti i tvrtka počne obavljati neku od djelatnosti oslobođenu od PDV-a (prema čl.11. i 11.a Zakona o PDV-u)

Uslijed izlaska iz sustava PDV-a – razlog tome može biti npr. visina ostvarenog godišnjeg prometa ispod 85.000,00 kuna. U tom slučaju poduzetnik nastavlja i dalje obavljati poduzetničku djelatnost

Uslijed promjene postotka za utvrđivanje odbitka pretporeza – ovo se odnosi na poduzetnike koji obavljaju oporezive i neoporezive isporuke istovremeno

Primjer iz prakse

Prema čl.143.st.7 Pravilnika o PDV-u kod izračuna svote ispravljenog pretporeza treba primijeniti slijedeću formulu:

Pretporez – (minus) (pretporez X vrijeme korištenja gospodarskog dobra prije promjene uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza /razdoblje ispravka pretporeza )

Primjer: Poduzetnik izlazi iz sustava PDV-a s 01.01.2011. i postaje „ mali poduzetnik“ iz razloga što je u 2010.godini ostvario promet ispod 85.000,00 kn. (isto vrijedi i u slučaju da od 01.01. počinje obavljati neoporezivu djelatnost). U tijeku dosadašnjeg poslovanja, npr. u listopadu 2009.godine kupio je stroj u vrijednosti 100.000,00 kuna. U tom istom mjesecu korišteno je pravo odbitka poreza u visini od 23.000,00 kuna. Izračun će tada izgledati na sljedeći način:

23.000,00 – (23.000,00 x 15/60) = 17.250,00

Na temelju čl.142.st.6.Pravilnika o PDV-u ispravak pretporeza poduzetnika smatra se rashodom i ne utječe na visinu troška nabave dugotrajne imovine. Knjiženje poslovnog događaja treba provesti na način da storniramo pretporez i teretimo troškove naknadno utvrđenog pretporeza.

Ove ispravke treba provesti u PDV-K obrascu iz razloga što čl. 51.Pravilnika kaže da kod promjene uvjeta mjerodavnih za odbitak pretporeza, porezna obveza nastaje istekom obračunskog razloga u kojem su se promijenili uvjeti mjerodavni za odbitak pretporeza. Stoga ispravak pretporeza trebamo evidentirati u godišnjem obračunu i to sa predznakom minus pod točkom III-8 PDV-K obrasca.

Važno je naglasiti i da ako su npr. poduzetnici u 2010.godini obavljali djelatnost oslobođenu PDV-a, a u 2011. ulaze u sustav PDV-a, tada ne mogu naknadno priznavati pretporez na dugotrajnu imovinu koju su koristili za obavljanje djelatnosti dok su bili oslobođeni od PDV-a.


Napisao

Pročitajte još:

Ekonomija

Ma kako sposobni bili jednostavno trebate djelatnike, ali i oni trebaju vas. S pravim timom možete stvoriti mrežu poslovnih veza s kojim ćete lude...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Ljudski resursi

Možda se čini očiglednim, ali većina ljudi koji brzo (i često) budu unaprijeđeni dobri su u onome što rade.

Lifestyle

Je li moguće ostati pozitivan kada se svakodnevno suočavate s negativnim iskustvom?

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.