Poduzetnički impuls 2013: Fond veći od 730 milijuna kuna

Poduzetnički impuls 2013: Fond veći od 730 milijuna kuna

Ukupni fond Poduzetničkog impulsa za 2013. godinu iznosi 730.573.134 kune, a prema neslužbenim informacijama svi natječaji trebali bi biti otvoreni početkom veljače.

Program poticanja poduzetništva i obrta za 2013. godinu provodit će se sa značajnim promjenama u obuhvatu mjera u sustavu potpora: od 24 poticajna projekta iz 2012. godine u 2013. godini u sustavu bespovratnih potpora provode se 4 mjere s objedinjenim provedbenim aktivnostima, manji je broj aktivnosti i veći iznosi potpora, za uključivanje u sustav potpora podnosi se projektni prijedlog (sažeti opis ulaganja s vremenskim okvirom i učinkom na rezultate poslovanja), a naglasak je na rezultatima koje korisnici potpora ostvare s dobivenim sredstvima potpore, javni pozivi otvoreni su do iskorištenja planiranih sredstava, poboljšana je infrastruktura za provedbu poticajnih mjera kroz elektroničku komunikaciju, uklanjaju se administrativne prepreke, te se dokumentacija podnosi u smanjenom obujmu, a za određene potrebne informacije uz obveznu dokumentaciju koristit će se službeni izvori kao što su javni registri i administrativni registri tijela državne uprave i slično, korištenjem računala i baza podataka.

Za uključivanje u poticajne Projekte za 2013. godinu podnosi se: Prijavni obrazac, Propisana dokumentacija i Dodatna dokumentacija kojom se pojašnjava Projektni prijedlog ili druge informacije važne za provedbu podnesenog poduzetničkog projekta.

Preduvjeti za podnošenje prijave odnose se na sve subjekte koji se žele uključiti u sustav potpora te trebaju zadovoljiti sljedeće opće uvjete: imati sjedište na području Republike Hrvatske, pozitivno poslovati u prethodnoj godini, imati dokaz o neovisnosti u poslovanju, imati podmirene obveze prema državi, imati podmirene obveze prema zaposlenicima, ispunjavati propise o potporama male vrijednosti (NN 45/2007), imati opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina. Prijavu ne mogu podnijeti podnositelji nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, podnositelji prijava nad čijim je pojedinačnim vlasnicima otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije zbog poreznog duga te podnositelja prijava koji imaju blokirani poslovni račun.

Pristigli projektni prijedlozi procjenjivati će se redom pristizanja u tri koraka: Administrativna provjera dostavljene dokumentacije i provjera prihvatljivosti prijavitelja, Ocjena projektnog prijedloga, Provjera proračuna projektnog prijedloga.

Tekst u cijelosti pročitajte na portalu croenergo.eu/ENERGO MEDIA SERVIS

Podijeli

Odgovori

Top