Porezna tijela mogla bi učiniti više za ostvarenje punog potencijala nove tehnologije

Porezna tijela mogla bi učiniti više za ostvarenje punog potencijala nove tehnologije u svrhu smanjivanja opterećenja s kojima se porezni obveznici suočavaju pri ispunjavanju poreznih obveza, navodi se u godišnjem izvješću za 2019. godinu o plaćanju poreza pod nazivom Paying Taxes, koje su pripremili PwC i Grupa Svjetske banke.

Izvješće, koje je danas objavljeno u Pekingu, otkriva da su prosječni globalni rezultati za opterećenja poduzetnika pri ispunjavanju poreznih obveza gotovo nepromijenjeni u pogledu četiri ključna pokazatelja: vremena potrebnog za ispunjavanje obveza (237 sati); broja uplata (23,8); ukupne stope poreza i doprinosa odnosno (eng. Total Tax and Contribution Rate – TTCR) (40,4 %) i indeksa broja postupaka nakon podnošenja porezne prijave (59,6 od 100).

Izvješće Paying Taxes 2019 temelji se na usporedbi postupaka oporezivanja poduzetnika u 190 gospodarstava. Za svako je gospodarstvo napravljen model oporezivanja poduzetnika na temelju analize hipotetskog lokalnog poduzeća srednje veličine.

Paying Taxes 2019

Paying Taxes 2019 pokazuje kako razvoj na području poreznog softvera, sustava izvješćivanja u stvarnom vremenu i analize podataka mijenja sposobnosti porezne uprave. Neka naprednija gospodarstva nastavila su s unaprjeđivanjem svojih sustava, kako u korist poreznih obveznika, tako i poreznih uprava, pri čemu su zabilježili značajno smanjenje vremena utrošenog na pripremu, prijavu i plaćanje poreza te indikatora broja uplata.

Međutim, u izvješću se ističe da je napredak u 2017. relativno slab promatrano na globalnoj razini. Činjenica da se globalni prosjek nije puno promijenio, unatoč tome što je 113 gospodarstava uvelo porezne reforme tijekom istog razdoblja ukazuje na to da su reforme same po sebi ograničene (izvješće ne uključuje američke porezne reforme uvedene u 2018. godini zbog završnog roka za uključivanje podataka u ovo izdanje izvješća Paying Taxes). U izvješću se također ističe da implementacija novih tehnologija za ispunjavanje poreznih obveza može povećati administrativno opterećenje, barem kratkoročno te da takva implementacija zahtijeva pažljivo planiranje i savjetovanje.

Kina je, na primjer, uvela neprekinutu seriju reformi posljednjih godina koja uključuje bolju komunikaciju između porezne uprave i poreznih obveznika, nove online sustave za prijavu i plaćanje poreza, poboljšane edukacije za poreznu upravu i porezne obveznike i integraciju različitih poreznih sustava.

Unatoč tome što su posljednjih godina brojne organizacije značajno unaprijedile svoje porezne sustave, izvješće ukazuje na to da neka gospodarstva imaju poteškoća s online prijavama i plaćanjima zbog manjkavosti IT infrastrukture, kulturoloških prepreka i složenog zakonodavnog okvira.

Sve u svemu, zaključci izvješća Paying Taxes 2019 podržavaju trendove koji su prisutni otkad je 2004. godine objavljeno prvo istraživanje:

  • Prosječno vrijeme ispunjavanja obveza palo je za 84 sata, a prosječan broj uplata za 10,3 od 2004. godine – oboje pod utjecajem tehnologije.
  • U 2017. godini TTCR za porez na dobit zabilježio je pad u 58 gospodarstava, a porast u njih 37, dok je TTCR za poreze povezane s radom zabilježio pad u 17 gospodarstava, a porast u njih 39. Ovaj trend pokazuje da je od 2005. svake godine sve više gospodarstava koja bilježe pad udjela poreza na dobit u TTCR-u i porast udjela poreza povezanih s radom.
  • U prosjeku, povrat PDV-a traje 19,2 tjedna u gospodarstvima s visokim prihodima, a više nego dvostruko dulje u gospodarstvima s niskim prihodima (44 tjedna).

Izvješće također istražuje utjecaj različitih razina reguliranosti i vještina na provođenje poreznih propisa putem poreznih inspekcija. Inspekcije se mogu znatno razlikovati u pogledu trajanja i složenosti – porezni obveznici mogu provesti do 128 sati u prikupljanju informacija za inspekciju, premda brojnima to oduzima tek nekoliko sati. Unaprjeđenje vještina poreznih službenika ključno je za održivost učinkovitog poreznog sustava. 97 % gospodarstava nudi edukacije poreznim službenicima, ali samo 35 % gospodarstava omogućuje redovite edukacije.

U izvješću Paying Taxes također se navodi da će vlade morati uzeti u obzir kako nova tehnologija utječe na prirodu i obrasce zapošljavanja i generiranje dobiti te posljedični utjecaj na priljeve prihoda koji se mogu oporezivati.

 

Podijeli

Odgovori

Top