Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Računovodstvo i financije

Poslovanje zadruge – porezne i druge pogodnosti

Osim prednosti poput malih ulaznih troškova te malih fiksnih troškova „hladnog pogona”, objašnjavamo neke porezne aspekte poslovanja zadruge. Ona se primjerice prve godine ne mora prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost, ali smije nastaviti poslovati izvan sustava PDV-a ako njezin godišnji prihod ne premaši iznos od 85.000 kuna, što je iznimno povoljno.

Osim prednosti poput malih ulaznih troškova te malih fiksnih troškova „hladnog pogona", objašnjavamo neke porezne aspekte poslovanja zadruge. Ona se primjerice prve godine ne mora prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost, ali smije nastaviti poslovati izvan sustava PDV-a ako njezin godišnji prihod ne premaši iznos od 85.000 kuna, što je iznimno povoljno.

Zadruga je obveznik poreza na dobit te se na nju primjenjuju odgovarajući propisi. Međutim, zadruga može poslovati tako da njezina iskazana dobit bude minimalna. Zadruga posluje u svoje ime i za svoj račun, ali može poslovati i za račun zadrugara. U slučaju da zadruga posluje za račun zadrugara, dobit je minimalna.

Kako posluje zadruga?

Naime, isplate zadrugarima kao rashod neznatno su niže od ostvarenog prihoda, dobit je računovodstveno svedena na minimum, a tako i obveza poreza na dobit. U tom slučaju, jasno, porezna obveza prenesena je na zadrugare. Zadrugari za ostvareni prihod imaju poreznu obvezu, i to obvezu poreza na dohodak za fizičke osobe, odnosno poreza na dobit ako je riječ o pravnim osobama.

Platiti manje poreza

Ako zadrugari podijele dobit koja je ostvarena poslovanjem zadruge, jedina je porezna obveza zadruge i zadrugara obveza plaćanja poreza na dobit. To je svakako povoljnije za fizičku osobu koja posluje kao zadrugar od obveze plaćanja paušalnog poreza na dohodak u visini od 25-postotne razmjerne obveze na plaćanje obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje povezanih s dohotkom, na koje, primjerice, obvezuje poslovanje temeljem ugovora o djelu.

Prvu godinu bez poreza na dodanu vrijednost

Zadruga se prve godine ne mora prijaviti u sustav poreza na dodanu vrijednost, ali može i nastaviti poslovati izvan sustava PDV-a ako joj godišnji prihod ne premaši iznos od 85.000 kuna. To može predstavljati pogodnost zadrugama s malim brojem zadrugara i malim godišnjim prihodom. Zadrugama koje imaju veće rashode za sredstva i materijal pogodnije je pak prijaviti se u sustav PDV-a.

Napisao

Pročitajte još:

Porezi

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu šestu godinu zaredom održana je Ljetna porezna akademija za studente završnih godina diplomskih studija.

Porezi

Zbog olakšavanja posljedica katastrofe i niza donacija koje su uslijedile iz Hrvatske, ali i inozemstva, u NN 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika...

Novosti

Peti krug porezne reforme, čija se vrijednost procjenjuje na oko dvije milijarde kuna, definiran je istim brojem zakona - izmjenama i dopunama zakona -...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.