Praktična pitanja i (kratki) odgovori o cesijskom postupku

Praktična pitanja i (kratki) odgovori o cesijskom postupku

Mogu li fizičke osobe biti potpisnici ugovora o cesiji s pravnim osobama?

Fizička osoba može ustupiti svoje potraživanje ili pravo pravnoj osobi, i to se odnosi na sva prava tj. potraživanja koja su vezana uz vjerovnika, odnosno koja se svojom pravnom prirodom ne protive prenošenju na drugu osobu.

Mora li i treća strana (dužnik) pristati na ugovor?

Dužnik ne mora pristati na ugovor, ali treba biti obaviješten o ustupanju potraživanja.

Kada dolazi do cesije?

Tri su mogućnosti:
– na osnovi pravnoga posla (ugovorom)
– na osnovi sudske odluke
– na osnovi zakona (rjeđi slučajevi).

Koje su mogućnosti cesije na osnovi ugovora?

– potraživanje se može darovati nekoj trećoj osobi
– dug se može vratiti ustupanjem svoga potraživanja
– kupljena stvar može se platiti cediranjem neke tražbine
– može se prodati tražbina

Koje tražbine ne mogu biti predmet cesije?

– one čiji je prijenos zakonom zabranjen
– one koje su vezane uz vjerovnika i osobne su prirode
– one čija se priroda protivi prenošenju

Kako je zakonski definirana odgovornost u cesiji?

– ako je tražbina ustupljena bez naknade, cedent ne odgovara novom vjerovniku za nju
– ako je ustupljena uz naknadu, cedent odgovara za njezinu istinitost (veritet). Za naplativost (bonitet) odgovara samo ako je ugovorom o ustupanju to predviđeno, ali i tada odgovara samo do onog iznosa što ga je primio od cesionara, te za kamate, troškove ustupanja i troškove postupka protiv dužnika

Kakav je položaj dužnika u cesiji?

– za punovrijednost cesije ne traži se pristanak dužnika (njemu je svejedno kome duguje)
– zakon traži da dužnik bude obaviješten o cesiji, ali sve dok ne bude obaviješten o promjeni ili dok ne dozna na bilo koji način za nju, može cedenta smatrati za vjerovnika i njemu vratiti dug
– njegov položaj u cesiji ne može se pogoršati, on duguje onoliko koliko duguje

Podijeli

Odgovori

Top