Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Blog zona

Preuzimanje duga, pristup dugu i preuzimanje ispunjenja

novčanice

Nastavno na tekst Cesija – osnovne značajke i vrste, objavljen 30.1.2015., ovim člankom obrađujem druge slučajeve promjena na strani subjekata obveznih odnosa, i to preuzimanje duga, pristup dugu i preuzimanje ispunjenja.

Preuzimanje duga

Preuzimanje duga je promjena u obveznom odnosu kada na mjesto prijašnjeg dužnika stupa novi dužnik. Dakle, za razliku od cesije koja predstavlja promjenu na strani vjerovnika, ovdje se radi o promjeni na strani dužnika. Promjena nastaje ugovorom između postojećeg dužnika i novog dužnika- preuzimatelja, a na koju promjenu je pristao vjerovnik.

Pristanak vjerovnika na promjenu dužnika nužan je za nastup promjene, što je i logično obzirom da bi bez takvog uvjeta vjerovnik mogao biti doveden u lošiji položaj, npr. ukoliko je novi dužnik preuzimatelj slabijeg imovinskog stanja od dosadašnjeg dužnika.

Pristanak vjerovnika mora biti izričit, osim u dva zakonom propisana slučaja.

Prvi je kada je bez ograde primio ispunjenje od strane preuzimatelja (novog dužnika) koje je ovaj učinio u svoje ime. U tome slučaju smatra se da je vjerovnik takvim primitkom ispunjenja prešutno dao pristanak na promjenu dužnika.

Drugi slučaj prešutnog pristanka na promjenu dužnika postoji u slučaju kad je dug osiguran hipotekom (na nekretnini) koja se otuđuje. U tome slučaju, ukoliko otuđitelj nekretnine (prodavatelj, darovatelj i sl.) ugovori sa stjecateljem (kupcem, daroprimcem i sl.) da ovaj i preuzima dug koji je osiguran hipotekom, smatra se da je hipotekarni vjerovnik pristao na promjenu dužnika tj. preuzimanje duga ukoliko na pisani poziv otuđitelja nije odbio dati pristanak u roku 3 mjeseca od primitka poziva uz uvjet da je u pozivu upozoren na tu posljedicu.

Učinak preuzimanja duga na sporedna prava, jamstva i zaloge trećih

Što se tiče sporednih prava (prava na kamatu, ugovoru kaznu i sl.), ista se preuzimanjem duga ne mijenjaju. Jamstva i zalozi koje su dale treće osobe za dužnika, promjenom osobe dužnika prestaju, osim ukoliko jamci i zalogodavci pristanu na isti način odgovarati i za novog dužnika- preuzimatelja.

Pristup dugu

Pristup duguje promjena u obveznom odnosu kada treći- pristupitelj stupa u obvezu prema vjerovniku pored dužnika. Do pristupanja dugu dolazi ugovorom između
vjerovnika i trećega, kojim se ovaj obvezuje vjerovniku da će ispuniti njegovu tražbinu prema dužniku. Dakle, u ovome slučaju vjerovnik, uz postojećeg dužnika, dobiva i novog dužnika.

Preuzimanje ispunjenja

Preuzimanje ispunjenja je promjena u obveznom odnosu kada se treći obvezuje dužniku da će ispuniti njegovu obvezu prema vjerovniku. Do preuzimanja ispunjenja dolazi ugovorom između dužnika i treće osobe koja se obvezuje ispuniti obvezu koju dužnik ima prema vjerovniku. Treća osoba odgovora dužniku ukoliko pravodobno ne ispuni obvezu prema vjerovniku te ovaj zatraži ispunjenje od dužnika. Bitno je naglasiti da treća osoba ne preuzimanjem ispunjenja ne preuzima dug, niti pristupa dugu i vjerovnik nema nikakvo pravo prema toj trećoj osobi- preuzimatelju ispunjenja.

Bitno je naglasiti da u određenim slučajevima ugovor o preuzimanju duga, umjesto namjeravanog učinka promjene dužnika, proizvodi druge pravne učinke.

Kad ugovor o preuzimanju duga ima učinak ugovora o preuzimanja ispunjenja

Ugovor o preuzimanju duga na koji vjerovnik nije dao pristanak ne proizvodi učinak promjene dužnika, već učinak ugovora o preuzimanju ispunjenja kojim se treća osoba (uvjetno rečeno preuzimatelj) obvezuje dužniku da će njegov dug ispuniti prema vjerovniku. U takvom slučaju vjerovnik nema nikakva prava prema toj trećoj osobi, nego se on i dalje namiruje od dužnika. Uslijed navedenoga, a obzirom da sklapanjem ugovora o preuzimanju duga redovito postojeći dužnik i preuzimatelj rješavaju neki svoj postojeći odnos, uputno je da u praksi dužnik, preuzimatelj i vjerovnik istodobno daju svoje potpise, tj. dužnik i preuzimatelj potpisuju ugovor u preuzimanju duga, a vjerovnik na isto pristaje.

Dakle, ugovorom o preuzimanju duga na koji je vjerovnik izričito ili, u navedenim slučajevima, prešutno dao svoj pristanak, postojeći dužnik se oslobađa svoje obveze.

Kad ugovor o preuzimanju duga ima učinak ugovora o pristupanja dugu

Osim uvjetovanjem promjene dužnika postojanjem pristanka vjerovnika na takvu promjenu, zakon dodatno štiti vjerovnika čak i kada je dao svoj pristanak na takvu promjenu. Tako se određuje da ukoliko vjerovnik u trenutku davanja pristanka nije znao niti morao znati da je preuzimatelj (novi dužnik) prezadužen, prijašnji dužnik se ne oslobađa obveze, a ugovor o preuzimanju duga, umjesto učinka promjene dužnika, ima učinak ugovora o pristupanja dugu. U tome slučaju se jača pozicija vjerovnika tako što on uz postojećeg dužnika dobiva i novog dužnika.

Saša Auguštin, odvjetnik


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.