Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Primjer izračuna mjesečnog predujma poreza za mjesec ožujak 2016.

Obrtnik s prebivalištem u Zagrebu koji uzdržava suprugu, obavljao je djelatnost  tijekom cijele 2015. i prema podacima iz poslovnih knjiga ostvario je dohodak od samostalne djelatnosti u svoti od 100.000,00 kn, a tijekom godine je uplatio  predujma poreza u svoti od 12.000,00 kn.

Uz dohodak od samostalne djelatnosti, ostvario je i dohodak od osiguranja u svoti od 30.000,00 kn kojeg je također iskazao u godišnjoj poreznoj prijavi.

Mjesečni predujam za tekuće razdoblje u 2016. izračunava se na slijedeći način.

red..br. Naziv Svota u kn
1. dohodak od samostalne djelatnosti za 2015. 100.000,00
2. dohodak od osiguranja 30.000,00
3. ukupno ostvareni dohodak za 2015. (1+2) 130.000,00
4. osobni odbitak (faktor 1,5 x 2.600,00) 46.800,00
5. porezna osnovica (3-4) 83.200,00
6. porez po stopi od 12%  – do 26.400,00 kn 3.168,00
7. porez po stopi od 25%  – 56.800,00 kn 14.200,00
8. ukupno porez (6+7) 17.368,00
9. stopa prireza  za grad Zagreb 18% 3.126,24
10. ukupno porez i prirez  (8+9) 20.494,24
11. udio dohotka od samostalne djelatnosti u ukupnom dohotku (100.000,00/130.000,00 x 100) 76,92%
12. godišnja obveza poreza i prireza 20.494,24 x 76,92% 15.764,17
13. mjesečni predujam poreza i prireza za tekuće  razdoblje 2016.  (12/12) 1.313,68

 

Novi predujam porezni obveznici plaćaju za mjesec koji slijedi iza mjeseca u kojem je istekao rok za podnošenje porezne prijave, i to sve do podnošenja slijedeće godišnje porezne prijave. To znači da je obrtnik prema ukupno utvrđenom porezu i prirezu za 2015., novi predujam u svoti od 1.313,68 kn obvezan uplatiti za mjesec ožujak 2016., s rokom dospijeća do kraja travnja 2016.

Prema Naredbi o uplatnim računima, predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja uplaćuje se u korist računa grada/općine prema prebivalištu poreznog obveznika koristeći IBAN konstrukciju računa, i to npr:

  • za  grad Samobor Þ HR7510010051738012004;
  • za grad Karlovac Þ HR1310010051717912004.
  • Kako je porez na dohodak i prirez poreza na dohodak, vlastiti prihod proračuna, to su na standardiziranim Obrascima platnog prometa HUB-3 ili HUB 3A, obrtnici obvezni upisati:
  • u polje “model” Þ brojčanu oznaku HR68
  • u polje “poziv na broj odobrenja”Þ  podatak prvi – šifru konta ili brojčanu oznaku vrste prihoda koji se uplaćuje – 1430 za predujam poreza i prireza na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i na dohodak od slobodnih zanimanja, te podatak drugi – OIB obrtnika od 11 znamenki kojeg je dodijelilo MF – Porezna uprava.

za Verlag Dashöfer d.o.o.: mr.sc. Mirjana Mahović-Komljenović, dipl.oec.

VD-banner

Preporučujemo

Novosti

Svjetsko tržište aplikacija za mobilne uređaje iz godine u godinu rapidno raste. Do 2014. godine predviđa se kako će dosegnuti nevjerojatnih 58 milijardi dolara.

Izdvojeno

Kratice su u poslovnom svijetu postale dio svakodnevne komunikacije, a engleske skraćenice gotovo su u potpunosti zamijenile nekadašenje nazive kojima smo se koristili prije...

Financije

Većini ljudi primamljiva je pomisao da iz svog naslonjača mogu pratiti tržište, ulagati i, naravno, zarađivati.

Izdvojeno

Malo čiji sandučić elektronske pošte ne krije barem jednu odbijenicu poslanu nakon testiranja ili razgovora za posao.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.