Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Blog zona

Prodaja nekretnina u ovršnom postupku elektroničkom javnom dražbom

Početkom 2015. godine stupile su na snagu izmjene Ovršnog zakona u pogledu provedbe ovrhe na nekretninama. U skladu sa višegodišnjim trendom informatizacije u području pravosuđa, umjesto dosadašnje prodaje usmenom javnom dražbom pred sudom, uvedena je elektronička javna dražba koju obavlja Fina. Tako će se u ovršnim postupcima pokrenutim nakon 1.1.2015. godine prodaja nekretnina vršiti putem elektroničke javne dražbe.
Nakon što sud donese zaključak o prodaji nekretnine, kojim se određuje vrijednost nekretnine, način i uvjeti prodaje, dostavlja Fini zahtjev za prodaju nekretnine. Trošak Fina-e predujmljuje ovrhovoditelj prema pozivu Fina-e u roku 8 dana od dostave poziva. Poziv se dostavlja objavom na Internet stranicama Fina-e te se smatra dostavljenim istekom osmog dana od dana objave. Ukoliko ovrhovoditelj ne predujmi troškove u roku, Fina neće provesti prodaju nekretnine, već će o izostanku uplate obavijestiti sud, koji će ovrhu obustaviti.

U elektroničkoj dražbi mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe (osim ovršenika i suca ili druge osobe koja službeno sudjeluje u postupku prodaje i osoba koje po zakonu ne mogu steći predmetnu nekretninu) koje su prijavile svoje sudjelovanje i uplatile jamčevinu.

Elektronička javna dražba započinje objavom poziva na sudjelovanje na internet stranici Fina-e, zajedno sa objavom rješenja o ovrsi, izvatka iz zemljišne knjige i zaključka suda o prodaji. Poziv, među ostalim, sadrži i vrijeme kada zainteresirane osobe mogu razgledati nekretninu koje je predmetom prodaje. Poziv će se objaviti i u sredstvima javnog priopćavanju, ukoliko to stranka zatraži te Fina-i predujmi potrebna sredstva za objavu.
Od objavljivanja poziva na sudjelovanje na internet stranicama Fina-e pa do početka prikupljanja ponuda za sudjelovanje mora proteći najmanje šezdeset dana. U tome periodu zainteresirani kupci uplaćuju jamčevinu te podnose prijavu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Nakon uplate jamčevine, a prilikom prve prijave za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, Fina će prijavitelju dodijeliti i dostaviti identifikator pod kojim je prijavitelj ovlašten anonimno sudjelovati u dražbi.

Ponuda za sudjelovanje daje se elektroničkim putem. Da bi dao ponudu, ponuditelj mora imati ishođen poslovni digitalni certifikat (pravne osobe) ili osobne digitalne certifikate i registriran je za korištenje Fininog servisa (fizičke osobe). Naravno, uz to je potrebno imati i računalo sa pristupom internetu, odgovarajući softver i operativni sustav minimalno Windows 7, s time da se ponuda za sudjelovanje može dati elektroničkim putem i u poslovnoj jedinici Fina-e. Prikupljanje ponuda za sudjelovanje traje deset radnih dana, a u pozivu na sudjelovanje nadvode se, među ostalim, datum i vrijeme početka nadmetanja i završetka nadmetanja te iznos dražbenog koraka.

Ukoliko se na prvoj dražbi ne prikupi niti jedna valjana ponuda, druga dražba počinje objavom poziva prvog dana nakon završetka prve (neuspjele) dražbe. Za provedbu elektroničke javne dražbe dovoljno je da na istoj sudjeluje bar jedan ponuditelj. Što se tiče prodajne cijene, najniža vrijednost za koju se može prodati nekretnina je 4/5 utvrđene vrijednosti na prvoj dražbi, odnosno 3/5 utvrđene vrijednosti na drugoj dražbi. Ukoliko nekretnina ne bude prodana na drugoj dražbi, sud će, po obavijesti Fina-e, obustaviti ovrhu.

Ovrhovoditelj može najkasnije u roku tri dana nakon završetka druge dražbe predložiti sudu da se, ako se nekretnina ne proda, u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije je naplate ovrha određena. Obustava ovrhe ne sprječava da se radi naplate iste tražbine pokrene novi ovršni postupak na istoj nekretnini.

Po dovršetku elektroničke javne dražbe, Fina obavještava sud u prikupljenim ponudama, koji potom utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu te, nakon ispitivanja ispunjenja pretpostavki da mu se dosudi nekretnina, donosi rješenje o dosudi. Nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno  i kupac uplati kupovninu, provodi se uknjižba prava vlasništva kupljene nekretnine na kupca, nekretnina se predaje u posjed kupca te se pristupa namirenju vjerovnika iz postignute kupovine.

Hoće li se uvođenjem elektroničke dražbe uz proširenje uloge FINE ostvariti namjera zakonodavca za  bržom i jednostavnijom provedbom ovrhe na nekretninama te, ujedno uslijed veće transparentnosti, a time i većeg potencijalnog broja sudionika dražbe, dovesti do postizanja većih prodajnih cijena,  pokazat će praksa tijekom idućih nekoliko godina.

Ovaj tekst ne predstavlja cjelokupni uvid u postupak prodaje nekretnina u ovršnom postupku, što nije bila niti intencija, već samo općeniti prikaz novog načina prodaje elektroničkom javnom dražbom. Slijedom navedenoga, preporuča se potencijalnim sudionicima ovršnog postupka u kojem se ovrha provodi na nekretninama da se prije upuštanja u postupak savjetuju sa stručnim osobama.


Pročitajte još:

Ekonomija

Bilo da želite uvesti neke promjene u svoju firmu ili tek razmišljate o njenu osnivanju, kao prvo morate imati konkretnu viziju.

Ekonomija

Ma kako sposobni bili jednostavno trebate djelatnike, ali i oni trebaju vas. S pravim timom možete stvoriti mrežu poslovnih veza s kojim ćete lude...

Financije

Postoji dobar način zaštite imovine u doba recesije pomoću kojeg se svatko može pripremiti na vrijeme te od recesije možda i zaraditi, tvrdi Josip...

Komunikacija

Jeste li nekada imali osjećaj da ste donijeli neku odluku ili postupili protiv svoje volje pod utjecajem ponašanja ili riječi nekog drugoga, a samo...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.