Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Profitiraj.hr podsjeća: NE zaboravite predati poreznu prijavu!

U podnošenju prijava ove godine novine su vezane uz izmjene Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. ožujka 2012. i kojima je uvedeno oporezivanje mirovina iz inozemstva te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000 kuna.

U podnošenju prijava ove godine novine su vezane uz izmjene Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. ožujka 2012. i kojima je uvedeno oporezivanje mirovina iz inozemstva te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000 kuna.

Posljednji dan veljače ujedno je i posljednji dan za prijavu poreza na dohodak  za 2012. godinu, te ukoliko to niste još učinili imate vremena do 19 sati ukoliko namjeravate prijavu dostaviti na šalter ispostave Porezne uprave, odnosno do 24 sata ukoliko prijavu šaljete preporučeno poštom.

Prijavu poreza na dohodak obvezni su predati svi građani koji su tijekom 2012. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca istodobno (npr. četiri sata radili kod jednog, a četiri kod drugog poslodavca), kao i građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti. Godišnju su prijavu dužni predati i građani od kojih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak, oni koji su primili dohodak, a na taj dohodak nije obračunat, obustavljen i uplaćen predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi te radnici koje je domaći poslodavac izaslao na rad u inozemstvo, ako im u Hrvatskoj nije plaćen predujam poreza na dohodak.

Ukoliko se oglušite od prijave poreza prijeti vam novčana kazna od pet do čak 500.000 kuna.

Poreznici su do 28. veljače 2013. godine do 13,00 sati ukupno zaprimili 509.249 prijava, a očekuju da bi ove godine moglo biti zaprimljeno oko 820 tisuća prijava. U podnošenju prijava ove godine novine su vezane uz izmjene Zakona o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. ožujka 2012. i kojima je uvedeno oporezivanje mirovina iz inozemstva te oporezivanje dividendi i udjela u dobiti iznad 12.000 kuna.

Iz Porezne uprave napominju da je člankom 113. stavkom 6. Općeg poreznog zakona (Narodne novine 147/08, 18/11, 78/12, 136/12   ) propisano  da Porezna uprava neće izvršiti povrat preplaćenog poreza ako je utvrdila da porezni obveznik ima dospjelih, a neplaćenih poreza koje naplaćuje. Člankom 2. stavkom 8. Općeg poreznog zakona propisano je da se odredbe toga Zakona koje su propisane za poreze na odgovarajući način primjenjuju i na druga javna davanja propisana tim Zakonom. Prema tome više plaćeni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak može se vratiti poreznom obvezniku samo u slučaju ako porezni obveznik nema evidentiranih nepodmirenih obveza po osnovi poreza i drugih javnih davanja (poreza na dodanu vrijednost, poreza na promet nekretnina, poreza na nasljedstva i darove, poreza na plovila, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na automate za zabavne igre, poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i drugih poreza, članarina turističkim zajednicama, komorskog doprinosa, doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, doprinosa za zapošljavanje, spomeničke rente i drugog).

Porezna uprava izvještava da je temeljem obrađenih prijava poreza na dohodak za 2011. godinu ostvareno pravo na povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak u 534.423 prijave u ukupnom iznosu 1.066.548.454,07 kn. Kako se porezne prijave obrađuju, tako se isplaćuju povrati preplaćenog poreza te Porezna uprava izvršava sve svoje obveze u zakonom propisanim rokovima. Važno je da je uz prijave priložena sva potrebna dokumentacija i da su poslodavci podmirili obveze poreza i prireza na dohodak za svoje posloprimce. Razlika za uplatu iskazana je u 71.210 prijava u ukupnom iznosu 254.414.006,83 kn te ukoliko porezni obveznici poreznu obvezu ne podmire u redovnim postupcima naplate, pokreće se postupak prisilne naplate poreznog duga.

Napisao

Preporučujemo

Računovodstvo i financije

Završni račun je neizostavna stavka koju svaki poslodavac mora imati. Iz njega se vidi koliko je uspješno ili neuspješno poslovala određena tvrtka u navedenoj...

Poduzeća

U Vodotehnici sada možete odabrati artikle snižene od 25% pa sve do 70% bez obzira na način plaćanja.

Financije

Od ulaska Hrvatske u EU, investicijsko je zlato u potpunosti oslobođeno svih poreza, tako da se pri kupnji ne plaća PDV, ali ni pri...

Komentari

Slavonija je jedinstvena destinacija, svima nama u regionalnim turističkim zajednicama jasno je da pojedinačno ne možemo postići puno, stoga je zajednički nastup jedini logičan...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.