Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

EU fondovi

Razumijevanje stavova i učinaka turista na prirodu – koliko smo svjesni svog utjecaja na okoliš?

U okviru projekta “HUMANITA – Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja” planirana je provedba primarnog istraživanja putem upitnika u svrhu razumijevanja stavova i učinaka turista na prirodu te odnosa turista prema prirodi i zaštićenim područjima

U okviru projekta “HUMANITA – Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja” planirana je provedba primarnog istraživanja putem upitnika u svrhu razumijevanja stavova i učinaka turista na prirodu te odnosa turista prema prirodi i zaštićenim područjima. Motivacija iza ovog istraživanja jest razumijevanje koliko turisti zapravo znaju o svojim utjecajima na okoliš i prirodna dobra. S tim ciljem, istraživanje će se provesti u svih pet (5) pilot lokacija projekta za testiranje novih inovativnih metoda i pristupa praćenju interakcija između čovjeka i prirode, u Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Italiji i Slovačkoj.

Partneri u projektu HUMANITA će zajednički razviti upitnik koji će se koristiti na svakoj pilot (s malim varijacijama sukladno specifičnostima i potrebama svake pilot lokacije) kako bi se dobili usporedivi podaci iz različitih zemalja i različitih zaštićenih područja. Upitnik će ispitati socio-demografske karakteristike, gospodarsku situaciju, stavove prema prirodi, turističke aktivnosti te odnos ispitanika prema zaštićenim područjima i zadaćama zaštićenih područja.

Istraživanje će se provesti tijekom kolovoza i rujna ove godine, a rezultati provedenog istraživanja će se analizirati, između ostalog, i usporedbom rezultata između različitih pilot lokacija. Primjena ove metode pružit će složenu i sveobuhvatnu sliku o karakteristikama ponašanja turista na svakoj pojedinoj lokaciji, kao i o čimbenicima njihovog stava i različitim značajkama različitih klastera stanovništva, a što će imati veliko značenje za daljnje aktivnosti projekta, kao i za uspješno ostvarenje očekivanih rezultata projekta HUMANITA.

Ovaj projekt je podržan od strane Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2021. – 2027. uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.