Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

EU fondovi

Razumijevanje stavova i učinaka turista na prirodu – koliko smo svjesni svog utjecaja na okoliš?

U okviru projekta “HUMANITA – Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja” planirana je provedba primarnog istraživanja putem upitnika u svrhu razumijevanja stavova i učinaka turista na prirodu te odnosa turista prema prirodi i zaštićenim područjima

U okviru projekta “HUMANITA – Interakcije čovjeka i prirode i utjecaji turističkih aktivnosti na zaštićena područja” planirana je provedba primarnog istraživanja putem upitnika u svrhu razumijevanja stavova i učinaka turista na prirodu te odnosa turista prema prirodi i zaštićenim područjima. Motivacija iza ovog istraživanja jest razumijevanje koliko turisti zapravo znaju o svojim utjecajima na okoliš i prirodna dobra. S tim ciljem, istraživanje će se provesti u svih pet (5) pilot lokacija projekta za testiranje novih inovativnih metoda i pristupa praćenju interakcija između čovjeka i prirode, u Austriji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Italiji i Slovačkoj.

Partneri u projektu HUMANITA će zajednički razviti upitnik koji će se koristiti na svakoj pilot (s malim varijacijama sukladno specifičnostima i potrebama svake pilot lokacije) kako bi se dobili usporedivi podaci iz različitih zemalja i različitih zaštićenih područja. Upitnik će ispitati socio-demografske karakteristike, gospodarsku situaciju, stavove prema prirodi, turističke aktivnosti te odnos ispitanika prema zaštićenim područjima i zadaćama zaštićenih područja.

Istraživanje će se provesti tijekom kolovoza i rujna ove godine, a rezultati provedenog istraživanja će se analizirati, između ostalog, i usporedbom rezultata između različitih pilot lokacija. Primjena ove metode pružit će složenu i sveobuhvatnu sliku o karakteristikama ponašanja turista na svakoj pojedinoj lokaciji, kao i o čimbenicima njihovog stava i različitim značajkama različitih klastera stanovništva, a što će imati veliko značenje za daljnje aktivnosti projekta, kao i za uspješno ostvarenje očekivanih rezultata projekta HUMANITA.

Ovaj projekt je podržan od strane Programa transnacionalne suradnje INTERREG Središnja Europa 2021. – 2027. uz sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Pročitajte još:

Marketing i prodaja

Kod vođenja prodajnih razgovora dobro obučen prodavač ne prelazi odmah na stvar tj. ne počinje prodavati odmah jer zna da je za uspješnu prodaju...

Komentari

S eksplozijom e-trgovine raste i broj skladišta diljem svijeta. Naime, s procijenjenih 151.000 skladišta u 2020. očekuje se rast na 180.000 skladišta do 2025....

Ljudski resursi

U prilogu donosimo 7 koraka pomoću kojih ćete djelovati uvjerljivo, te se prezentirati i pokazati kako ste osoba koja posjeduje integritet.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.