Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Rezerviranja za rizike u jamstvenom roku porezno su priznati troškovi

Preporučujemo da računovođa prije sastavljanja završnog računa utvrdi daje li društvo jamstva (garancije) za prodaju robe i usluga, utvrdi vjerojatnost nastanka troškova u sljedećem obračunskom razdoblju koji mogu nastati temeljem danih garancija te iskaže rezerviranja za rizike u jamstvenom roku.

Preporučujemo da računovođa prije sastavljanja završnog računa utvrdi daje li društvo jamstva (garancije) za prodaju robe i usluga, utvrdi vjerojatnost nastanka troškova u sljedećem obračunskom razdoblju koji mogu nastati temeljem danih garancija te iskaže rezerviranja za rizike u jamstvenom roku.

Društva koja nakon prodaje robe ili obavljanja usluga daju jamstva (garancije) kupcima za uklanjanje nedostataka i dovođenje u ispravnu
funkciju prodane robe i obavljenih usluga mogu iskazati porezno priznate troškove rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku. Preporučujemo da računovođa prije sastavljanja završnog računa:

– utvrdi daje li društvo jamstva (garancije) za prodaju robe i usluga
– utvrdi vjerojatnost nastanka troškova u sljedećem obračunskom razdoblju koji mogu nastati temeljem danih jamstava (garancija)
– iskaže rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku.

Tako bi se povećali porezno priznati rashodi, odnosno smanjila porezna osnovica.

Na što je potrebno paziti?

– rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku mogu se iskazivati samo u iznosima temeljenim na ugovorima i prijašnjim iskustvima
– rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku ne mogu se iskazivati ako postoji pravni temelj da se takvi troškovi naplate od treće osobe (primjerice: osiguravajućeg društva)
– rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku ukidaju se u obračunskom razdoblju u kojem istječu garancijski rokovi.

Sukladno odredbama članka 11. stavak 2. Zakona o porezu na dobit, priznaju se kao rashod rezerviranja za rizike i troškove na temelju zakona ili drugog propisa i rezerviranja koja su uvjetovana ugovorima (primjerice rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima).

Sukladno pak odredbama članka 36. stavak 2. Pravilnika o porezu na dobit, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima jesu rezerviranja za troškove uklanjanja nedostataka u jamstvenim rokovima u iznosu utvrđenom na temelju ugovora i prijašnjih iskustava u svakoj djelatnosti, ako ne postoji pravni temelj da se takvi izdaci naplate od treće osobe. Rezerviranja po toj osnovi ukidaju se u poreznom razdoblju u kojem istječu jamstveni rokovi.

Pod prijašnjim iskustvima razumijevaju se uz iskustva poreznog obveznika i iskustva drugih u sličnim djelatnostima i sličnim uvjetima. Ako ih nema, tada se rashodi rezerviranja utvrđuju na temelju pretpostavljenih budućih troškova, ovisno o vrijednosti i rokovima danih jamstava.

Primjer

Društvo ALFA prodaje proizvod za koji izdaje jamstveni list na jednu godinu, temeljem članka 1073. Zakona o obveznim odnosima. Ne postoji pravni temelj da se izdaci za nastale troškove u garantnom roku naplate od treće osobe. Računovođa je izračunao udio troškova popravaka u garantnom roku u ostvarenim prihodima na temelju ranijih iskustvenih spoznaja, što je vidljivo u sljedećoj tablici:

9_rezerviranja_za_rizike_u_jamstvenom_garantnom_roku_1

Na kraju računovođa je izračunao prosječni udio očekivanih troškova popravaka u prihodima od prodaje proizvoda u 2005. godini: 31,038.720 kn * 0,39 posto = 121.051 kn.

Kao osnovicu za izračun realne svote rezerviranja za troškove popravaka u garantnim rokovima računovođa je iskoristio iznos ostvarenih prihoda od prodaje proizvoda u 2005. godini budući da se ne očekuje znatno povećanje prihoda od prodaje u 2006. godini. Nakon toga je temeljem direktorove odluke društvo ALFA iskazalo rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku u iznosu 121.051 kunu.

9_rezerviranja_za_rizike_u_jamstvenom_garantnom_roku_2

Učinak je navedene odluke da su se povećali rashodi te smanjila računovodstvena i oporeziva dobit u iznosu od 121.051 kunu. Odnosno, društvo je platilo manje poreza na dobit u iznosu od 121.051 kn x 20 posto = 24.210 kuna.

Napisao

Preporučujemo

Lifestyle

GLAMI, jedinstvena modna tražilica koja se oslanja na umjetnu inteligenciju, u Hrvatskoj posluje iznad očekivanja i za svoje partnere uspijeva generirati narudžbe u vrijednosti...

Turizam

Kriza se odužila. Turizam je na koljenima, a s njime i oko 450 obiteljskih malih hotela koje očekuje još jedna neizvjesna sezona.

Lifestyle

Svi ljudi su više ili manje lijeni. Neki su ipak previše, i to se smatra ogromnom manom. Ali što ako to nije toliko loša...

Komentari

Postoji toliko definicija uspjeha koliko postoji i ljudi na planeti.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.