Rohatinski: “Racionalizacija u javnom sektoru nije dovoljna”

Rohatinski: “Racionalizacija u javnom sektoru nije dovoljna”

Na upit vidi li u nekim segmentima ipak naznake oklijevanja da se provedu neki bolni rezovi Rohatinski je rekao kako “ovdje nije riječ samo o proračunu za jednu godinu, nego o počeku vođenja dugoročno održive fiskalne politike koja će još daleko više dobiti na značenju ulaskom u EU. Zato je bitno da se potrebna fiskalna konsolidacija ostvaruje mjerama trajnog karaktera, a ne tek kratkoročnim odustajanjem od pojedinih izdataka”, kazao je Rohatinski i dodao: “Sigurno da je veća racionalnost u poslovanju javnog sektora jedna od vrlo važnih dugoročnih mjera, ali ne i dovoljna da sama bitno izmijeni fiskalnu poziciju zemlje. Za to su potrebne radikalne strukturne reforme, uključujući smanjivanje pojedinih prava, o kojima se zasad još malo govori”, istaknuo je.

U vezi sa zadnjim posjetom misije MMF-a i stručnjaka rejtinške agencije Zagrebu guverner HNB-a rekao je kako “postoje izgledi da oni prihvate opredjeljenja iz (Vladinih) Smjernica (za izradu proračuna) kao prvi korak prema jačoj fiskalnoj konsolidaciji, ali je sasvim izvjesno da će pritom tražiti precizno utvrđivanje konkretnih mjera i mehanizama kojima Vlada namjerava ostvariti predviđene proračunske veličine. Ovi pak moraju biti vjerodostojni i u funkciji dugoročne konsolidacije.”

“S druge strane”, dodao je, “najave mogućih otpora smanjivanju nekih proračunskih rashoda sasvim su normalan i legitiman oblik pokušaja zaštite pojedinih parcijalnih interesa, ali imam dojam da je većina građana potpuno svjesna ukupne situacije i nemogućnosti nastavka dosadašnjeg načina života”.

U vezi s tečajem kune guverner HNB-a Rohatinski rekao je kako je “stabilnost tečaja previše važna za ukupnu ekonomsku stabilnost u zemlji da bi HNB uopće razmatrao mogućnost da i u potencijalno težim uvjetima od sadašnjih odustane od politike obrane tečaja kune. Svim sredstvima i neovisno o kratkoročnim kolateralnim žrtvama”, naglasio je.

HINA

Podijeli

Odgovori

Top