Sljedeće školske godine besplatno voće i povrće za 884 osnovne škole

Sljedeće školske godine besplatno voće i povrće za 884 osnovne škole

Shema školskog voća i povrća je mjera koja promovira zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi.

Za razliku od tekuće školske godine, kada je u Shemi sudjelovalo 720 osnovnih škola i 138.501 učenik od 1. do 4. razreda, ove godine u Shemu će biti uključeni svi učenici od 1. do 8. razreda 884 osnovnih škola – ukupno 330.889 učenika, kojima će se voće i povrće ponuditi kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Procijenjeni iznos potpore po učeniku iznosi 4,43 eura odnosno 33,7 kuna obračunato prema tečaju Europske centralne banke na dan 31. prosinca 2013.

Agencija je odobrila dobavljače (pravne ili fizičke osobe koje će isporučivati voće i povrće školama koje će sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća) koji ispunjavaju uvjete javnog poziva, a kojima će se isplaćivati potpora za prihvatljive troškove za voće i povrće franco škola koji su nastali u danima održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom.

U okviru dosadašnje provedbe Sheme školskog voća i povrća isporučeno je više od 600.000 kilograma voća i povrća učenicima osnovnih škola, za što je Agencija za plaćanja do sada isplatila više od 3 milijuna kuna dobavljačima voća i povrća.

Podijeli

Odgovori

Top