Što nam donosi novo financijsko razdoblje 2021-2027 u EU fondovima?

Međunarodna konferencija o EU fondovima, „Što nam donosi novo financijsko razdoblje 2021-2027 u EU fondovima? Učimo iz iskustva strateškog razvoja i provedbe EU projekata drugih zemalja članica EU“, održava se 6. i 7. ožujka 2019. u Hotelu Trakošćan u Trakošćanu.

Cilj je ove konferencije sadašnje i buduće korisnike što bolje uključiti u proces planiranja i korištenja mogućnosti koje nude EU fondovi.

Na konferenciji će o novim pravilima za razdoblje 2021-2027 iz perspektive predstavnika korisnika EU fondova govoriti i Madara Grinsteine, voditeljica projektnog odjela Sveučilišne bolnice Pauls Stradins Clinica u Latvii koja vodi projekt izgradnje nove zgrade A2 površine 37 726 m2 u sklopu bolnice. Završetak projekta predviđen je 2023. godine, dok je sama projektna aplikacija trenutno pod konačnom revizijom Europske komisije.

Madara Grinsteine

Nova zgrada objedinit će nekoliko kirurških disciplina, kombinirati rad u ženskoj i dječjoj ambulanti, osigurati suvremenu intenzivnu njegu, liječenje neuroloških bolesnika i znatno poboljšati protok hitne medicinske pomoći. U isto vrijeme, optimizirat će se korištenje prostorija i opreme te ljudskih resursa čime će se povećati učinkovitost bolnice. To će, ovisno o mogućnostima državnog proračuna i iznosa plaćenih medicinskih usluga, omogućiti opsluživanje oko 22 tisuće pacijenata u stacionarnim danima i 46 tisuća u stacionarnim godinama nakon završetka projekta, što će u konačnici skratiti trajanje liječenja za 10 % a vrijeme čekanja u stacionarnom stanju za 37 %.

Ukupni troškovi provedbe projekta iznose 92 316 188 EUR, od čega su 91 068 678 EUR prihvatljivi troškovi a 1 247 510 EUR neprihvatljivi (izgradnja parkirališta). Procjenjuje se da troškovi izgradnje iznose 68 472 690 EUR, nadzor gradnje – 1 369 454 EUR, projektna ekspertiza – 224 362 EUR i kupnja nove opreme i namještaja – 17 118 173 EUR.

Madara Grinsteine radila je i na prethodnom projektu izgradnje bolničke zgrade A1: površina je bila 30 438 m2, a ukupna sredstva – 87 538 573 EUR. Projekt se izvodio od 2013. do 2018. godine.

O iskustvima Latvije u provedbi EU projekata možete saznati na Međunarodnoj konferencija o EU fondovima.

Partneri konferencije su Hrvatska udruga poslodavaca, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. O iskustvima i planovima Republike Hrvatske u iskorištavanju EU fondova govoriti će Gabrijela Žalac, ministrica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Marko Pavić, ministar Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ana Fresl, direktorica tvrtke Projekt jednako razvoj.

Više o konferenciji i program nalazi se na linku: https://pjr.hr/eu-konferencija/    

Podijeli

Odgovori

Top