Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Što sve treba sadržavati račun?

Često se u praksi događa da poduzetnici izdaju ili primaju račune koji ne sadrže sve podatke koje propisuje Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Što bi sve trebao sadržavati račun i koje su posljedice ako račun ne sadrži navedeno, pročitajte u nastavku..

Često se u praksi događa da poduzetnici izdaju ili primaju račune koji ne sadrže sve podatke koje propisuje Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Što bi sve trebao sadržavati račun i koje su posljedice ako račun ne sadrži navedeno, pročitajte u nastavku..

Što kažu zakonski propisi?

Zakon o PDV-u navodi da je račun svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži obračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnomu prometu.

Prema članku 15. st.1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porezni obveznik mora ispostaviti račun za isporučena dobra ili obavljene usluge te na računu posebno iskazati porez na dodanu vrijednost. Ako se isporučuju dobra ili obavljaju usluge koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na računu treba navesti da porez na dodanu vrijednost nije zaračunan.

Račun MORA sadržavati ove podatke:

1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak, – npr. Zagreb, br. 54/11, 27.2..2011

2. ime (naziv), adresu i OIB poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja);

3. ime (naziv), adresu i OIB poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca);

4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga – iste moraju biti dobro opisane, a ne samo jednom riječju (npr. usluge savjetovanja);

5. nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga – mora pisati kada ste obavili uslugu, jer tvrtka koja je dobila račun ne može odbiti PDV prije nego što je usluga obavljena.

6. iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga,

7. iznos poreza,

8. zbrojni iznos naknade i poreza

Uz navedeno, račun svakako mora sadržavati oznaku R1 ili R2, ovisno da li se PDV obračunava po izdanim ili po naplaćenim računima.

Osnovna stvar koju je potrebno naučiti je izdavanje računa i koje su propisane stavke obavezne na njima. Ukoliko niste u sustavu PDV-a na računima ne smijete iskazivati PDV, ali ukoliko ga zabunom upišete obavezni ste ga platiti. Također ako niste u sustavu na vaše račune morate slovima napisati: poduzetnik nije u sustavu PDV-a.

Jako bitne odredbe su odredbe Zakona o računovodstvu koje navode da knjigovodstvena isprava mora biti potpisana. Sama isprava može biti potpisana ručno ili običnim i naprednim elektroničkim potpisom. Iz navedenog jasno proizlazi da računi na kojima je navedeno da „ovaj račun je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa“ nisu ispravni!!!!

Kakve su posljedice za poduzetnika koji izda/primi neispravan račun s aspekta PDV-a?

U praksi se često događa da su računi poduzetnika neispravno, no posljedice nisu jednake za onoga koji izda i onoga koji primi neispravan račun.

Poduzetnik koji izda neispravan račun (npr. račun bez datuma isporuke) će u svakom slučaju platiti PDV po tom računu, tako da dodatnih sankcija s aspekta poreza ne bi trebalo biti. No za izdavanje neispravnog računa je propisana kazna od 1.000 do 200.000 HRK.

Poduzetnik koji primi neispravan račun ne smije po istom sebi priznati pretporez. Zamislite situaciju, primite ulazni račun na 500.000 HRK + PDV, ne primijetite da fali je račun neispravan, priznate pretporez, a naknadno vam Porezna uprava u nadzoru ospori odbitak pretporeza (zaračuna obvezu PDV-a u istom iznosu).

Što bi zaključili?

Svakodnevno se preuzimaju različite vrste računa koje izdaju poslovni partneri. Iz svega navedenog možemo zaključiti da je bitno znati osnovne stvari vezane za račune kako bi bili sigurni da su oni primljeni tj. izdani na vjerodostojan način te da su u skladu sa zakonima i propisima. Dakle, važno je znati što svaki račun mora sadržavati, te koja je svrha informacija na računu. U suprotnom možemo se kako je gore navedeno dovesti u situaciju da moramo platiti kaznu, a možda nismo ni bili svjesni da činimo prekršaj.

Tekst je pripremio Cinotti Revizija/Savjetovanje/Računovodstvo

Napisao

Pročitajte još:

Financije

Mjere koje će u značajnoj mjeri olakšati poslovanje subjekata u glazbenoj industriji, stupaju na snagu od 1. travnja.

Financije

Hrvatski porezni obveznik, s prosječnim primanjima, pola godine radi za državu, a pola za sebe i svoju obitelj, pokazao je Lipin porezni kalkulator.

Novosti

Jedan od koraka prilikom pokretanja biznisa je otvaranje transakcijskog računa, odnosno odabir poslovne banke.

Komentari

Prekratki opisi na računima mogu rezultirati nezadovoljavanjem odredbi Zakona o PDV-u vezano za 
sadržaj računa.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.