Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Tko ima obvezu podnijeti poreznu prijavu za 2011?

Kao što smo predvidjeli prije nepunih godinu dana da će za 2010.godinu broj prijava građana biti puno manji nego ranije, tako za 2011.g. možemo slobodno predvidjeti daljnji pad broja građana koji će se odlučiti na podnošenje porezne prijave.

Kao što smo predvidjeli prije nepunih godinu dana da će za 2010.godinu broj prijava građana biti puno manji nego ranije, tako za 2011.g. možemo slobodno predvidjeti daljnji pad broja građana koji će se odlučiti na podnošenje porezne prijave.

Razloge za to trebamo prije svega tražiti u činjenici što smo 2010.g. imali pravo podnijeti prijavu poreza na dohodak koristeći koje su vrijedile samo za polovicu godine, dok je većina pirjašnjih olakšica u 2011. godini, potpuno ukinuta.

Također od prošle godine postala je zakonska obveza poslodavca (isplatitelja plaće) da usporedo sa posljednjom isplatom plaće sastavi i konačni obračun poreza po pojedinom djelatniku i na taj način utvrdi da li postoji razlika u konačnoj poreznoj obvezi u odnosu na stvarno uplaćeni porez. Ako kojim slučajem postoji preplata poreza po pojedinom djelatniku poduzetnik mu je dužan vratiti preplaćeni porez, a u slučaju ako ukupan obračun na nivou poslodavca ne pokriva preplatu (koja se vraća djelatniku) tada poslodavac traži povrat poreza od Porezne uprave.

Za koje djelatnike poslodavac ne može izraditi godišnji obračun ?

Poslodavac ne može izraditi godišnji obračun za djelatnike koji su u toku godine mijenjali prebivalište (općinu prebivališta), za djelatnika koji nije radio kod poslodavca cijelu godinu te za djelatnika istovremeno radi kod dva poslodavca.

Tko ima obvezu podnijeti poreznu prijavu za 2011.?

Obvezu za podnošenje porezne prijave imaju samo osobe koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva (ako porez nije plaćen po propisima Republike Hrvatske), osobe koje su u 2011.g. radili kod dva poslodavca u isto vrijeme, kao i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi.

Bez obzira što ne postoji obveza podnošenja porezne prijave, građani i dalje mogu podnijeti poreznu prijavu ako procijene da imaju osnovu za povrat poreza. U tom slučaju moraju u Poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke u 2011 godini.

Oblici dohotka za koji se obvezno podnosi porezna prijava

• Plaća kod dva ili više poslodavaca u isto vrijeme

• Dohodak od obrtničke djelatnosti, slobodnih zanimanja, imovine i imovinskih prava ako se dohodak utvrđuje na temelju stvarnih podataka iskazanih u poslovnim knjigama

• Dohodak koji je ostvaren i isplaćen izravno iz inozemstva (ali samo u slučaju ako porez nije plaćen po tuzemnim propisima)

• Plaća na koju poslodavac nije obračunao obustavio i uplatio porez na dohodak

• Drugi dohodak – autorski honorari, Ugovor o djelu (ako isplatitelj koji je obvezan nije obračunao porez na dohodak)

• Članovi posade broda u međunarodnim vodama

Fidestum

Napisao

Pročitajte još:

Porezi

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu šestu godinu zaredom održana je Ljetna porezna akademija za studente završnih godina diplomskih studija.

Porezi

Zbog olakšavanja posljedica katastrofe i niza donacija koje su uslijedile iz Hrvatske, ali i inozemstva, u NN 2/21 objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika...

Novosti

Peti krug porezne reforme, čija se vrijednost procjenjuje na oko dvije milijarde kuna, definiran je istim brojem zakona - izmjenama i dopunama zakona -...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.