Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Komentari

Tvrtke trebaju odmah započeti pripremu za uvođenje eura

Ključni datumi su 5. rujna ove godine, kad službeno treba započeti dualni prikaz cijena te 1. siječnja 2023. kad započinje uvođenje eura.

S prvim dvojno izraženim cijenama u dućanima, „dolazak“ eura na naše tržište čini se sve bližim i opipljivijim. Vlasnici i druge odgovorne osobe u tvrtkama odgovorne za financije već bi sada trebali razmišljati o svojim obvezama što se tiče poslovanja u novoj valuti.

Ključni datumi su 5. rujna ove godine, kad službeno treba započeti dualni prikaz cijena te 1. siječnja 2023. kad započinje uvođenje eura.

Neopravdanost povećanja cijena

Prije svega, Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj propisano je da se u postupku uvođenja eura primjenjuju načelo zaštite potrošača, načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, načelo učinkovitosti i ekonomičnosti te načelo transparentnosti i informiranosti. Dakle, svaka promjena u poslovanju, odnosno prilagodba, mora biti u skladu s ovim načelima.

Dvojno iskazivanje

Pravila dvojnog iskazivanja prva će biti važna poduzećima. Poslovni subjekt dužan je u razdoblju dvojnog iskazivanja dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. To se odnosi na cijene u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako se radi o usluzi, na internetskoj stranici, u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju, u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu, tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge, u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupan iznos duga te putem drugih oblika iskazivanja cijena uz određene iznimke.

Temeljni kapital i vrijednost dionica

Ne zaboravite, dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, kao što su i društva s ograničenom odgovornošću dužna preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele na sličan način.

Dionička društva dužna su u roku od najviše godine dana od dana uvođenja eura podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene, a društva s ograničenom odgovornošću dužna su zahtjev podnijeti u roku od najviše tri godine od dana uvođenja eura. Zakon propisuje da se sve novčane obveze na osnovi dionica, poslovnih udjela odnosno udjela, koje dospijevaju na dan uvođenja eura ili kasnije, koje su glasile na kune, ispunjavaju u eurima.

Plaće

Kao poslodavac, dužni ste visinu plaće i druge naknade utvrđene u ugovorima o radu i drugim aktima u kunama preračunati u eure pri isplaćivanju, a sami ugovori o radu se ne moraju mijenjati, već se u eurima iskazuju novi iznosi u pravilnicima o radu, dodacima ugovora i sličnim dokumentima nakon uvođenja. Isto tako, proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se ove godine pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura, a čija obveza sastavljanja, donošenja i objavljivanja proizlazi iz odredaba propisa kojim se uređuje sustav proračuna, financijsko poslovanje neprofitnih organizacija te drugih posebnih propisa, kao i podzakonskih propisa koji su doneseni na temelju njih, sastavljaju se, donose i objavljuju na način da se vrijednosti u njima iskazuju u eurima.

Poslovni događaji

Isto tako, poslovni događaji koji se odnose na razdoblje nakon dana uvođenja eura evidentiraju se u poslovnim knjigama u eurima, a po potrebi i u drugoj stranoj valuti. Ako ste obveznici primjene propisa kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, a poslovna vam je godina jednaka kalendarskoj godini i pripremate financijske izvještaje za godinu koja je prethodila danu uvođenja eura, podatke navodite u kunama. Oni čija je poslovna godina različita od kalendarske godine, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u eurima.

Nalozi za plaćanja

Nadalje, od dana uvođenja eura, ne smiju se izvršavati platne transakcije u kunama. Nalog za plaćanje u kunama koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura, a koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, pružatelj platnih usluga dužan je izvršiti u eurima.

Sudski postupci

Ako tvrtka ima neki postupak u tijeku, vrijedi zapamtiti da je tijelo javne vlasti dužno u razdoblju dvojnog iskazivanja dvojno iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti u sudskim, upravnim i drugim pojedinačnim aktima koje donosi. Dugovanja i potraživanja od 1. siječnja 2023. također se plaćaju/iskazuju u eurima.

Naravno, ovo je skraćeni pregled koji bi najviše mogao zanimati poduzetnike i tvrtke – potrebno je detaljno se informirati čitanjem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i drugih povezanih propisa ili potražiti pomoć stručnjaka.

Autorica Kristina Bajsić Bogović – Odvjetničko društvo Horvat & Zebec & Bajsić Bogović


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.