Zbogom, Balkane moj

Zbogom, Balkane moj

Nije mi trebala Europa da bih se u glavi osjećala europski, dapače, kozmopolitski. Sada ću lakše, ovako bogata, vesela i zdrava odjezditi vikendom na …

Top