Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Poslovne financije

Usluge koje se obavljaju u više razdoblja

Pitanje: kako dobiti na likvidnosti ako se usluga obavlja dva ili više puta kontinuirano? Ako se neka usluga obavlja stalno u dvama obračunskim razdobljima, porezna obveza nastaje nakon proteka drugog obračunskog razdoblja, sukladno Pravilniku o PDV-u članak 42. stavak 2. Donosimo primjer kako se to u praksi rješava, a ta mogućnost pozitivno utječe na vaše poslovanje.

Pitanje: kako dobiti na likvidnosti ako se usluga obavlja dva ili više puta kontinuirano? Ako se neka usluga obavlja stalno u dvama obračunskim razdobljima, porezna obveza nastaje nakon proteka drugog obračunskog razdoblja, sukladno Pravilniku o PDV-u članak 42. stavak 2. Donosimo primjer kako se to u praksi rješava, a ta mogućnost pozitivno utječe na vaše poslovanje.

Dakle, u tom se slučaju ne treba žuriti s izdavanjem računa u prvom obračunskom razdoblju nego se račun treba izdati u drugom obračunskom razdoblju, a PDV obračunati nakon isteka drugog obračunskog razdoblja (dakle u trećem).
Ako se usluga obavlja stalno (kontinuirano) u više obračunskih razdoblja, porezna obveza nastaje protekom svakog obračunskog razdoblja, bez obzira na to je li usluga zaračunata ili nije (Pravilnik o PDV-u čl. 42. st. 2.).

Računi u više razdoblja

Ovdje se misli na kontinuirano obavljanje usluga u više od dva obračunska razdoblja, i tom se slučaju PDV mora obračunavati nakon isteka svakog obračunskog razdoblja te ušteda na likvidnosti kao u navedenom slučaju od dvaju razdoblja nije moguća. No izdavanjem računa u prvom razdoblju, u kojem je naveden iznos usluge za prvo razdoblje, ali i sva ostala razdoblja u kojima se očekuje da će se usluga isporučiti, napravit će obvezu PDV-a (čl. 43. Pravilnika o PDV-u) iskazanu na računu dospjelom nakon isteka prvog razdoblja te obračun iznosa PDV-a koji se nije trebao obračunati istekom prvog razdoblja nego rasporediti kroz razdoblja u kojima će se usluga pružati.

Također, primatelj tog računa ne stječe potpunu korist jer po tom računu ne smije rabiti cijeli iznos PDV-a kao pretporez nego samo dio za koji je isporuka izvršena.

Primjer: dva obračunska razdoblja

Društvo „Dva obračunska razdoblja d.o.o.“ sklopilo je ugovor o kreditu s društvom „Uzimam kredite d.o.o.“ te je isplatilo kredit 12. prosinca 2006. No prema ugovoru prva rata kredita počinje se obračunavati tek od 15. ožujka 2006. pa nadalje. Ugovorena je interkalarna kamata za razdoblje od isplate do početka obračuna prve rate, dakle za razdoblje od 12. veljače 2006. do 15. ožujka 2006. Društvo „Uzimam kredite d.o.o.“ morat će platiti interkalarne kamate.

Pitanje je kada društvo treba izdati račun za interkalarne kamate? U primjeru prvo obračunsko razdoblje jest razdoblje otkada se usluga počela isporučivati, tj. veljača 2006., no kako se usluga pruža kontinuirano dva razdoblja (veljača i ožujak 2006.) do 15. ožujka 2006., račun se treba izdati u ožujku 2006. te taj račun uključiti u poreznu prijavu za ožujak 2006. Porezna prijava za ožujak mora se napraviti te eventualna porezna obveza koja može proizaći iz te prijave mora se platiti do 30. travnja 2006. Dakle, proizlazi da se eventualna porezna obveza plaća istekom drugog poreznog razdoblja, tj. u travnju 2006. Uporaba te zakonske mogućnosti može vrlo pozitivno utjecati na likvidnost društva.

Napisao

Pročitajte još:

Financije

Kako bi se nosio s izazovima u trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa te osigurao budućnost kompanije, KLM je već poduzeo veliki broj mjera...

Financije

Banke, usprkos višku likvidnosti, su i dalje relativno oprezne kod plasmana kredita.

Novosti

Jedan od koraka prilikom pokretanja biznisa je otvaranje transakcijskog računa, odnosno odabir poslovne banke.

Komentari

Prekratki opisi na računima mogu rezultirati nezadovoljavanjem odredbi Zakona o PDV-u vezano za 
sadržaj računa.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.