Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Komentari

Kako opis na računima nije dovoljan da bi se mogao priznati pretporez?

Prekratki opisi na računima mogu rezultirati nezadovoljavanjem odredbi Zakona o PDV-u vezano za 
sadržaj računa.

pixabay.com

Često se događa da Porezna uprava ospori pretporez radi formalnih nedostataka računa što nije u skladu s temeljnim načelom neutralnosti PDV-a kako često navodi Europski sud pravde. U nedavnoj donesenoj presudi u predmetu C-516/14 sud se bavio slučajem gdje račun nije bio dovoljno decidiran u opisu obavljene usluge, a i samo razdoblje obavljanja je bilo upitno.

Riječ je bila o društvu Barlis koje je upravljalo hotelima te je primilo pravne usluge od odvjetničkog društva.

Na jednom dijelu računa primljenih od odvjetnika bio je naznačen samo opis “pravne usluge pružene od određenog datuma do današnjeg dana”, dok je na drugom dijelu računa bilo naznačeno samo “pravne usluge pružene do današnjeg dana”.

Nedovoljan opis na računu

Po navedenim računima Barlis je iskoristio svoje pravo na odbitak pretporeza što su porezne vlasti osporile ističući kako opis na računima nije dovoljan kako bi se mogao priznati pretporez. U toku žalbenog postupka Barlis je priložio prateće dokumente koji su sadržavali detaljniji prikaz predmetnih pravnih usluga. Međutim, porezne vlasti nisu prihvatile takve dokumente smatrajući da oni ne predstavljaju “dokumente koji su jednaki” računima.

Slučaj je završio na Arbitražnom sudu koji je odlučio prekinuti postupak te postaviti upit Europskom sudu pravde je li protivno odredbama PDV Direktive da se sadržaj računa smatra nedovoljnim kada porezno tijelo može pribaviti dodatne informacije koje dokazuju stvarno izvršenje usluge? U svojoj presudi, Sud navodi kako “pravne usluge” obuhvaćaju širok skup usluga, a osobito one koje ne pripadaju nužno gospodarskim djelatnostima.

Samim time, opis na računu koji glasi samo “pravne usluge” ne naznačuje dovoljno detaljno vrstu predmetnih usluga. Vezano za naznačeno razdoblje pružanja usluga, Sud navodi kako računi na kojima je precizno naznačeno kad su usluge pružene (od-do) zadovoljava sadržaj računa iz PDV Direktive. Međutim, računi koji sadržavaju samo podatak “pravne usluge pružene do današnjeg dana” ne navodi datum početka predmetnog razdoblja i stoga na temelju njega nije moguće utvrditi razdoblje na koje se račun odnosi.

Samim time, Sud donosi presudu kako računi kao iz slučaja ne zadovoljavaju sadržaj računa kao što je navedeno u PDV Direktivi. Međutim, Sud generalno navodi kako temeljno načelo neutralnosti PDV-a zahtijeva da se odbitak pretporeza odobri ako su zadovoljeni materijalni uvjeti, čak i ako porezni obveznik nije udovoljio određenim formalnim uvjetima.

Nametanje novčane kazne

Posljedično, ako porezna uprava raspolaže podacima koji su nužni za utvrđenje da su materijalni uvjeti ispunjeni, ona ne može odbiti pravo poreznog obveznika na taj pretporez te nalagati dodatne uvjete.

U tom pogledu porezna uprava ne može se ograničiti na ispitivanje samog računa nego mora uzeti u obzir i dodatne informacije koje dostavi porezni obveznik. Ta je tvrdnja potvrđena člankom 219. PDV Direktive, koji izjednačuje račun sa svakim dokumentom ili porukom koja izmjenjuje i dopunjuje prvotni račun te se na njega izričito i nedvojbeno poziva. Stoga, Sud donosi presudu kako nacionalni sud mora uzeti u obzir sve informacije koje sadržavaju računi kao i svu prateću dokumentaciju koju je podnio Barlis kako bi provjerio jesu li ispunjeni materijalni uvjeti za njegovo pravo na odbitak PDV-a.

Međutim, Sud dodaje kako pravo EU ne sprječava države članice da prema potrebi nametnu novčanu kaznu ili financijsku sankciju proporcionalnu ozbiljnosti povrede kako bi sankcionirale nepoštovanje formalnih zahtjeva.

Iz ove presude vidljivo je kako prekratki opisi na računima mogu rezultirati nezadovoljavanjem odredbi Zakona o PDV-u vezano za sadržaj računa (u skladu s PDV Direktivom).

Dodatna dokumentacija

Međutim, u slučaju da porezni obveznik primi takve račune, Porezna uprava ne može osporiti pretporez tom poreznom obvezniku ukoliko su takve usluge primljene radi potreba njegovih oporezivih transakcija (ispunjava materijalne uvjete).

U tom slučaju Porezna uprava mora uzeti u obzir i svu dodatnu dokumentaciju koja se može povezati sa stvarnim izvršenjem primljenih usluga. Smatramo da će se temeljem ove presude (i ranije objavljenih) značajno promijeniti pristup Porezne uprave i tendencija osporavanja pretporeza poreznim obveznicima.v

Autor: Pere Mioč, Menadžer Mazarsa za poslovni.hr


Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.