Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Marketing i prodaja

Značaj marketinga u modernom poslovanju

Uviđamo da je kvalitetan proizvod koji zadovoljava potrebe korisnika, osnova za financijski uspjeh, pa je samim tim potrebno prilagoditi ga potrošačima.

Način na koji određena tvrtka posluje odredit će i budući uspjeh na tržištu, a njegovi proizvodi će se u tom pogledu manje ili više kupovati, pa će i profit biti srazmjeran tim činiocima.
Uviđamo da je kvalitetan proizvod koji zadovoljava potrebe korisnika, osnova za financijski uspjeh, pa je samim tim potrebno prilagoditi ga potrošačima. U tu svrhu je neophodno obaviti detaljna istraživanja koja će predstavljati osnovu za kristaliziranje pravog proizvoda namijenjenom određenom dijelu tržišta.

Potreban je i određeni stupanj diferencijacije u odnosu na konkurenciju kako bi se ponudilo potrošačima nešto što drugi nemaju. Marketing je nauka koja svojim alatima pomaže što boljem pozicioniranju proizvoda i ostvarivanju većeg profita.
U nastavku teksta saznajte kako marketing utječe na suvremeni svijet biznisa.

Potreba za što boljim informiranjem kupaca

Kako bi nekoga pretvorili u svog potrošača, potrebno je dobro ga informirati o ponuđenom proizvodu ako bi ga zainteresirali. Zato je potrebno ponuditi potrošačima relevantne informacije i nešto što još uvijek ne znaju o vama ili vašem proizvodu, a što bi mogli smatrati bitnim.

Kako se razvijao svijet marketinga, tako je dolazilo i do razvijanja različitih oblika komunikacije i prijenosa informacija kupcima.

U tom pogledu, tiskare su zauzele bitnu ulogu svuda u svijetu, pa tako i na ovim prostorima. U svakom velikom gradu u regiji postoji veliki izbor kvalitetnih tiskara, a ako ste u poslovnoj posjeti Srbiji efikasne i pouzdane tiskare u Beogradu pružit će vam rješenje za sve vaše ideje.

Tiskani materijali su za marketing imali ključnu ulogu do pojave digitalnog načina komunikacije, ali i danas ostvaruju svoju funkciju preko postera, plakata, vizit karti, flajera, naljepnica, roll-up bannera, grafičkog dizajna i pripreme za tisak.

S pojavom interneta i društvenih mreža, prijenos informacija je postao znatno brži, te je i marketing kao znanost dobio na većem značaju u poslovnom svijetu.

Izgradnja odnosa između kupaca i firme

Marketing također pomaže tvrtki u izgradnji osobne reputacije koja je direktno povezana sa zadovoljstvom kupaca, a u tome mu pomažu PR, brendiranje, efikasna komunikacija i izgradnja dobrog odnosa s kupcima.

Kroz različite marketinške strategije i istraživanja dolazi do segmentacije tržišta kako bi se karakteristike proizvoda mogle prilagoditi osobinama potrošača i njihovim potrebama.

Tako se šalju relevantne informacije potrošačima, a oni kupuju proizvod koji im je zaista potreban.

S obzirom na to da su primili točnu informaciju i kupili nešto što im je zaista potrebno, njihovo zadovoljstvo postaje veće, te i reputacija firme jača, što je dobro za obje strane. Zadovoljni kupci postaju i mini ambasadori brenda, a primjećujemo da jedan zadovoljan kupac potencijalno može donijeti veliki broj novih.

Izgradnja kvalitetnog odnosa s kupcima se ne postiže u kratkom periodu, a održavanje istog je podjednako važno, pa se zato stavlja primat na očuvanju što boljeg odnosa s postojećim potrošačima.

Marketing i njegova uloga u brendiranju proizvoda

Potrebno je napraviti razliku između marketinga i brendiranja, jer se prvi bavi podizanjem svijesti o brendu, a brendiranjem se pokazuje što se točno želi poručiti potrošačima o proizvodu i njegovoj namjeni.

U brendiranje ulaze i procesi vezani za dizajniranje vašeg logotipa koji postaje ogledalo  vaše kompanije. Time se dodatno određuje i unikatna prepoznatljivost među potrošačima i diferencijacija u odnosu na konkurenciju.

Izgradnja brenda je posebno značajna u slučajevima kada dugoročno želite zadržati vaše kupce. Ovaj proces započinje izgradnjom imidža i što pozitivnijem mišljenju javnosti o kompaniji.  

Značaj digitalnog marketinga u modernom poslovanju

Digitalni marketing donio je revoluciju u svijet biznisa, s obzirom na veću efikasnost prilikom informiranja kupaca i bržem dobivanju saznanja o njihovim preferencijama. U tome značajno pomažu društvene mreže preko kojih se omogućava analiza angažmana potrošača prema vašim proizvodima i reklamama.Tako se možete bolje informirati o potrebama vaših potrošača.

Društvene mreže pružaju mogućnost analize konkurencije i bržu komunikaciju s publikom, te samim tim i efikasnije pozicioniranje. Korisnici se ovim putem mogu detaljnije informirati o proizvodima koje žele, pa im se tako približava moguća prodaja.

Prije svega je potrebno analizirati publiku i razmisliti o tome kakva je struktura ljudi koja koristi određenu društvenu mrežu. Nakon toga dolazi do kreiranja kvalitetnog vizualnog sadržaja za kupce, kako bi im se privukla pažnja. Ne preporučuje se čekanje reakcije vaše ciljne grupe, već ih je  potrebno angažirati na određeni način, kroz pitanja ili ankete.

Jedna od većih pogodnosti digitalne komunikacije je mogućnost analize svega učinjenog, preko alata zaduženih za analizu kampanja na društvenim mrežama, te se može steći uvid u dosadašnje poslovanje i napraviti nova strategija.

Pozicioniranje sajtova na Google-u

Osim društvenih mreža, poprilično je bitno i pozicioniranje sajtova na internet pretraživačima. Sajtovi su digitalno ogledalo određene kompanije, a često mogu služiti i kao online trgovine ili izvori kvalitetnih informacija.

O tome hoće li se sajt naći među prvima na Google ili nekom drugom pretraživaču za određeni upit, odlučuje sam pretraživač, a tome pomažu plaćene reklame ili kvalitetna SEO optimizacija.

Ona funkcionira po principu toga da vaš sajt morate prilagoditi potrebama potrošača u čemu vam Google može pomoći. Pretraživač će u tom pogledu biti spona između korisnika i sajta, jer analizira potrebe potrošača na kojima je potrebno prilagoditi se, radi što bolje pozicioniranosti.

Marketing je imao veliki značaj u poslovanju kroz povijest, s obzirom na to da mnogi smatraju da je on nastao još u antičko doba kada su ljudi shvatili da moraju svoj proizvod predstaviti u što boljem svjetlu kako bi ga prodali. Princip je do današnjih dana ostao isti, a mijenjale su se tehnike koje su to omogućavale. Pojava štamparije olakšala je komunikaciju i pomogla bržem prijenosu informacija sve do pojave interneta. Sve je to omogućilo poslovima i proizvodima različitog karaktera da se efikasnije pozicioniraju na tržištu i samim tim steknu veći profit.

Preporučujemo

Lifestyle

Iako brojevi variraju od situacije do situacije neupitno je da je govor tijela u prenošenju poruke jako bitan.

Lifestyle

Dulum zemlje, prva sezona dokumentarne serije u četiri nastavka, priča o izazovima i uspjehu hrvatskih “poljoprivrednika vizionara”.

Lifestyle

Samopouzdanje, kao i većina drugih vještina, može se naučiti i bitno poboljšati.

Upravljanje biznisom

Upravo su vam dali novi projekt i nemate ni najblažu ideju kako ćete ga napraviti na vrijeme. A naravno, ne dolazi u obzir da...

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.