Banke će klijentima morati simulirati najgore scenarije otplate kredita

Vlado Biljarski, glasnogovornik u kampanji “Potrošači, upoznajte svoja prava!” pozdravio je nova pravila vezana uz informiranje potrošača prije ugovaranja pojedine bankovne usluge istaknuvši: “Odluka Hrvatske narodne banke omogućit će jednostavnije prepoznavanje prilika i rizika prilikom ugovaranja kredita. Banke su sada dužne informirati potrošače o svim detaljima u postupku ugovaranja kredita, neovisno o tome jesu li ih oni zatražili ili ne. Ova odluka će motivirati potrošače da se informiraju da li im kredit uistinu odgovara prije njegovog ugovaranja”.

Banke su sada obvezne potrošačima pružati sljedeće informacije:

  • Simulirati kako će povećanje redovne kamatne stope za dva postotna boda utjecati na povećanje mjesečnog anuiteta ili rate kod kredita,
  • Na konkretnom primjeru prikazati utjecaj moguće jednokratne deprecijacije domaće valute na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kredita i to u iznosu od 10% ako je glavnica vezana uz tečaj eura, odnosno 35% ako je vezana uz tečaj bilo koje druge valute,
  • Izračunati zajednički utjecaj dvije navedene stavke na visinu mjesečnog anuiteta ili rate kod kredita.

Nova “Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge” Hrvatske narodne banke (HNB), koja je na snagu stupila s 01. lipnja 2015. godine, obvezuje banke da mijenjaju načine na koje informiraju potrošače prije ugovaranja pojedine bankovne usluge.

Jedna od ključnih poruka u TV spotu o potrošačkim kreditima informativne kampanje Europske komisije “Potrošači, upoznajte svoja prava!”, jest “Stani i razmisli prije potpisivanja”. Potrošači koji žele pronaći dodatne informacije i savjete na ovu temu mogu se obratiti savjetničkim potrošačkim centrima ili kontaktirati potrošački info telefon 072 414 414.

Brošura na temu “Potrošački kredit” dostupna je na službenoj web stranici kampanje Europske komisije “Potrošači, upoznajte svoja prava!” www.prava-potrosaca.hr, a dodatne informacije mogu se pronaći i na službenoj Facebook stranici kampanje.

Podijeli

Odgovori

Top