CIP – program za konkurentnost i inovacije, što trebamo znati?

CIP – program za konkurentnost i inovacije, što trebamo znati?

Osim toga, službeni podaci i statistike EK kojima raspolažu i domaće nadležne institucije (MINGORP, HKG i sl.) pokazuju da hrvatski korisnici iz njega godišnje povuku manje sredstava od onoga što samo u jednom CIP-ovom natječaju povuče jedan ozbiljniji međunarodni konzorcij. Iznosi o kojima ovdje govorim kreću se otprilike oko milijun EURA godišnje, koliko često košta samo jedan jedini projekt koji se financira iz CIP-a.

Što je CIP

Zašto je CIP relativno nepoznat i neiskorišten teško je reći, no njegovim predstavljanjem putem sljedećih nekoliko kolumni pokušat ću zainteresiranim poduzetnicima objasniti zbog čega i kako u njemu sudjelovati.

CIP Program osnovan je 2006. godine odlukom Europskog parlamenta i Vijeća, a njegovo se trajanje preklapa s trajnjem Okvirnog programa 7 (2007.-2013.). Iako mu je proračun znatno niži od onoga koji ima Okvirni program 7 i iznosi 3,6 milijardi EURA, njegov je značaj iskazan upravo u činjenici da je dizajniran kako bi poboljšao uspješnost i konkurentnost europskih poduzeća, a posebice malih i srednjih poduzetnika.

Njegova je svrha omogućiti korisnicima pristup izvorima financiranja, poduprijeti inovativne aktivnosti i proizvode, potaknuti korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, promovirati korištenje obnovljivih izvora energije i osigurati usluge za kvalitetnije poslovanje u regiji.

Mali i srednji poduzetnici

Svoje ciljeve kao što su ulaganje u inovacije, potpora ekoinovacijama, stvaranje okoline za suradnju malih i srednjih poduzetnika, CIP postiže kroz svoje tri komponente:

EIP – Program za poduzetništvo i inovacije

ICT PSP – Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija

IEE – Program inteligentna energija u Europi

Najveći iznos sredstava namijenjen je prvoj komponenti, odnosno poduzetništvu i inovacijama, te čini ukupno 60% sredstava ovog programa ili brojčano nešto više od dvije milijarde EURA. Preostale dvije komponente sudjeluju svaka sa 20%, odnosno 730 milijuna EURA. Sva ova sredstva raspodjeljuju se korisnicima putem različitih natječaja i drugih oblika pristupanja izvorima fnanciranja koji su razvijeni u sklopu svih triju komponenti.

U korisnike CIP-a spade velik krug tvrtki, s naglaskom na malom i srednjem poduzetništvu, ali se kao korisnici nešto rjeđe pojavljuju i pravne osobe iz znanstveno-istraživačkog sektora. Najčešće se prijavljuju međunarodni konzorciji, ali je moguće da se prijave i individualne tvrtke. Svi oni moraju biti registrirani u državama članicama EU ili državama koje su pristupile program kao što je to Hrvatska učinila nedugo nakon njegova osnivanja.

Online prijava

Prednost CIP-a u odnosu na druge fondove i programe jest velik broj prioriteta i tema koji su sadržani u njegovim komponentama. Upravo to omogućuje da se na natječaje prijave različiti projekti koji obuhvaćaju velik broj tema koje nisu usko ograničene samim tekstom natječaja, već omogućuju da poduzetnici svoje tekuće projekte, inovacije i aktivnosti usklade s natječajnim prioritetima.

Proces prijave projekata vrši se uglavnom elektronskim putem pomoću EPSS sustava – elektronski sustav prijave uvriježen za prijavu CIP i FP7 projekata, na način da se natječajni obrasci preuzmu s interneta. Evaluaciju projekata obavljaju osobe koje su se kao stručnjaci prijavili u bazu evaluator CIP programa – praksa identična onoj iz Okrvirnog programa 7. Iako postoji cijeli niz sličnosti između CIP programa i Okvirnog programa 7, oni su vrlo različiti i obuhvaćaju drugačiji sastava korisnika i tematike, o čemu ću pisati sljedećim kolumnama.

Edukaciju s početka ove kolumne obilježila je velika želja sudionika za prijavom projekata na natječaje iz CIP programa i njihovo zadovoljstvo zbo činjenica das u dobili priliku postaviti konkretna pitanja o program i dobiti konkretne odgovore o njihovim mogućnostima. Oni su izrazito važnim ocijenili informacije o sadržaju CIP-ovih komponenti, natječajnoj dokumentaciji, načinima prijave projekta i o tome kako napisati uspješan CIP projekt. Zbog toga ću se u sljedećim kolumnama posvetiti upravo navedenim temama.

Dotad više informacija možete potražiti na službenoj stranici CIP programa http://ec.europa.eu/cip ili nam se obratite putem e-maila [email protected]

Podijeli

Odgovori

Top