Državi duguju 1,6 milijardi kuna poreza, pa traže odgodu plaćanja

Državi duguju 1,6 milijardi kuna poreza, pa traže odgodu plaćanja

Ukupna dugovanja tih obveznika, prema podacima iz Porezne uprave, iznose nešto više od 1,6 milijardi kuna, pri čemu država od fizičkih osoba potražuje iznosi 233 milijuna kuna, a od tvrtki čak 1,37 milijardi kuna. Podsjetimo, ponedjeljak je bio zadnji dan za podnošenje zahtjeva za reprogram poreznog duga, pa bi iznos mogao i narasti, jer je dio zahtjeva poslan poštom.

Prema podacima koje je dobila Slobodna Dalmacija, poreznici su odobrili 53 reprograma dugova, u vrijednosti od 21,9 milijuna kuna, i to poduzetnicima kod kojih je zaposleno 1056 radnika.

Porezni dug mogao se reprogramirati prema Zakonu o dopuni Zakona o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom, a od države se moglo tražiti odgodu podmirenja dugovanja za poreze, carine, trošarine i doprinose, nastalih do siječnja ove godine.

Prema lipanjskim podacima Financijske agencije, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, u ukupnom iznosu od 14,83 milijardi kuna, bili su blokirani računi 229.072 građana, dok su poduzeća i obrtnici imali nepodmirena potraživanja “teška” gotovo 44 milijarde kuna.

Očito je da je tek manji dio dužnika odlučio reprogramirati svoj dug, pa će država teško naplatiti veći dio svojih potraživanja, što znači da će “ovršna ofenziva“ Porezne uprave dodatno ojačati.

Podijeli

Odgovori

Top