EPH zatražio produljenje roka za predstečajnu nagodbu

EPH zatražio produljenje roka za predstečajnu nagodbu

Stoji to u podnesku koje je u ime Europapress holdinga podnijelo odvjetničko društvo Madirazza & partneri, a koje je Financijska agencija danas objavila na svojim mrežnim stranicama.

Europapress holding otvaranje predstečajne nagodbe zatražio je krajem svibnja ove godine, a postupak predstečajne nagodbe nad Europapress holdingom otvoren je 31. srpnja.

Sredinom rujna održano je ročište na kojem su utvrđene ukupne obveze EPH u iznosu od 1,78 milijardi kuna, uz obvezu prema financijskim institucijama koje su prijavile razlučno pravo u iznosu od 416,25 milijuna kuna. Od ukupno utvrđenih tražbina, iznos od 1,7 milijardi kuna odnosi se na jamstva povezanih društava za kredite čiji je korisnik EPH.

Krajem rujna Europapress holding je Nagodbenom vijeću Fine dostavio plan financijskog i operativnog restrukturiranja i prijedlog nagodbe, kojim predlaže dokapitalizaciju u visini od 60 milijuna kuna, pripajanje svih tvrtki u svom vlasništvu, reprogram obveza prema dobavljačima i kreditorima te načine smanjivanja zaduženosti.

Podijeli

Odgovori

Top