Kako obračunati troškove službenog puta u inozemstvo?

Kako obračunati troškove službenog puta u inozemstvo?

Neki od troškova koje možemo svrstati u tu kategoriju:

• naknada za troškove prijevoza na službenom putu – u visini stvarnih izdataka

• naknada za troškove noćenja – u visini stvarnih izdataka

• naknada za korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe – do 2,00 kn/km

• naknada za autoceste, tunele, trajekt, parkiranje – u visini stvarnih izdataka

• dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo – do visine utvrđene u uvjetima za korisnike državnog proračuna

Za privatni sektor nažalost još ne postoje propisi koji bi uređivali to područje i iz tih razloga obvezni smo primjenjivati Uredbu o izdacima za službeno putovanje u inozemstvo koja se primjenjuje za korisnike državnog proračuna.

Predujmovi za službeni put te naknada za dnevnice kao i druge troškove puta mogu se isplatiti u stranoj valuti ili u kunama. Pritom se isplate mogu izvršiti u gotovini ili na tekući račun zaposlenika.

Poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu

Za put u inozemstvo obvezni smo obračunati i poseban doprinos za zdravstvenu zaštitu s obzirom na broj dana koliko se radnik nalazi u inozemstvu. Osnovica za obračun jest iznos od 2.700,60, a stopa 20 posto. Ako smo na putu manje od jednog mjeseca, iznos dijelimo s brojem dana u mjesecu i množimo s danima provedenim na putu. Pravo na punu neoporezivu dnevnicu za inozemstvo ostvaruje se za putovanje koje traje više od 12 sati. Za putovanje koje traje više od osam a manje od 12 sati priznaje se pola dnevnice.

Prema važećim zakonima RH, izračun dnevnice ovisi o odredištu putovanja, a ne o ruti kojom se krećemo. Svaka država ima svoj propisani iznos dnevnice i time smo se dužni voditi pri izračunu dnevnice. Tečaj koji se rabi pri preračunavanju stranih valuta u kune jest srednji tečaj Hrvatske narodne banke (HNB).

Putovanje automobilom (primjer)

Boravak u inozemstvu iznosi 82 sata : 24 = to je tri dnevnice i 10 sati. Put kroz Hrvatsku trajao je 14 sati, što je dovoljno za jednu dnevnicu, ali tuzemnu jer je više sati provedeno u tuzemstvu nego u inozemstvu kada zbrojimo 14+10.

Ako se dogodi da prolazimo kroz nekoliko država, tada izračunavamo u kojoj državi koliko sati boravimo, a ako ni u jednoj državi nemamo dosta za dnevnicu, sati se zbrajaju, a iznos dnevnice računamo prema državi u kojoj imamo najviše provedenih sati.

Ako se putuje kroz nekoliko država, a u samo jednu je od tih država radnik uistinu upućen na službeni put, primjenjuje se dnevnica za ukupne sate provedene u inozemstvu te države.

Obračun dnevnice ako se putuje zrakoplovom

Ako na službeni put u inozemstvo putujemo zrakoplovom, dnevnica se računa od sata polaska aviona iz posljednje zračne luke u RH do sata povratka aviona u prvu zračnu luku u Hrvatskoj.

Podijeli

Odgovori

Top