Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Kako što objektivnije procijeniti poduzeće koje kupujemo?

Tvrtka može imati golemu imovinu i veliku bilancu, a može zarađivati vrlo malo i loše poslovati. Vrijedi i obrnuto. Netko može s jednim laptopom zarađivati milijune kuna godišnje. Njegova bilanca (imovina) može biti bezvrijedna u usporedbi s prihodima i dobiti koju ostvaruje. Zato je važno dobro upoznati oba izvještaja.

Tvrtka može imati golemu imovinu i veliku bilancu, a može zarađivati vrlo malo i loše poslovati. Vrijedi i obrnuto. Netko može s jednim laptopom zarađivati milijune kuna godišnje. Njegova bilanca (imovina) može biti bezvrijedna u usporedbi s prihodima i dobiti koju ostvaruje. Zato je važno dobro upoznati oba izvještaja.

Dva su najvažnija izvještaja koja sastavljaju sve tvrtke bilanca (eng. balance sheet) i račun dobiti i gubitka (skraćeno RDG, eng. profit and loss statement, P&L). To su dva dokumenta, izvještaja koja nemaju veze jedan s drugim. Povezani su jednom jedinom brojkom koja se prepisuje iz računa dobiti i gubitka u bilancu. To je neto-dobit ili gubitak tekuće godine.

Što je bilanca?

Bilanca je doslovno slika (financijska fotografija) tvrtke na određeni dan. Najčešće je to 31. prosinca svake godine. Ta slika nam samo govori kako tvrtka izgleda na taj dan. Već sljedeći dan tvrtka bi izgledala malo drugačije. Tvrtka je živi organizam koji se stalno mijenja, stalno se izdaju novi računi, obavljaju se novi poslovi, dolaze računi, isplaćuju se plaće. Sve te promjene se evidentiraju u računovodstvu i onda se izrađuje bilanca.

Bilanca kao izvještaj prikazuje stanje imovine, obveza i kapitala tvrtke na određeni dan. Sastoji se od dvije strane: aktive i pasive, koje su uvijek jednake. U aktivi se nalazi imovina, a u pasivi se nalaze obveze i kapital. Aktiva odnosno imovina tvrtke su strojevi, računala, auti, licencije za sofver, materijal na skladištu, kupljene dionice, novac na žiroračunu i deviznom računu i sva ostala imovina tvrtke, uključujući i razna potraživanja (izdani a nenaplaćeni računi kupcima).

Pasiva nam na neki način govori čija je aktiva (imovina) odnosno tko je njezin vlasnik. To shvatite uvjetno jer vlasništvo je nešto sasvim drugo. Pasiva se sastoji se od obveza i kapitala. Obveze su sve ono što je tvrtka dužna drugima platiti. To mogu biti krediti od banaka, obveze za plaće radnicima, obveze za poreze, PDV i obveze dobavljačima. Obveze dobavljačima suprotno su od potraživanja od kupaca – to su računi koje smo dobili i koje još nismo platili.

Račun dobiti i gubitka

To je izvještaj koji nam prikazuje sve prihode i rashode koje je tvrtka imala u jednoj godini i na kraju je li ostvarila dobit ili gubitak. Taj se dobitak onda umanjuje za porez i prenosi u bilancu na poziciju dobit tekuće godine. Prilično je jednostavan izvještaj za razumijevanje. Ukupni su prihodi sve ono što je tvrtka zaradila prodajom robe, usluga ili dugotrajne imovine, uključujući i prihode koje je ostvarila od kamata, zajmova, razlika u tečaju, ulaganja u druge tvrtke i sl.

Ukupni rashodi su sve što je tvrtka potrošila: plaće radnika, materijal, sirovine, porez na dobit (ali ne i PDV), porez na tvrtku, bankarske naknade, telefoni, internet, amortizacija…

Tvrtka može imati golemu imovinu i veliku bilancu, a može zarađivati vrlo malo i loše poslovati. Vrijedi i obrnuto. Netko može s jednim laptopom zarađivati milijune kuna godišnje. Njegova bilanca (imovina) može biti bezvrijedna u usporedbi s prihodima i dobiti koju ostvaruje. Zato je važno dobro upoznati oba izvještaja.

Napisao

Pročitajte još:

Ljudski resursi

Prije nego što su postali dobri lideri, bili su zaposlenici.

Izdvojeno

Uspješni poduzetnici su strastveni, inovativni, zahtjevni i brižni. Pročitajte u čemu se krije tajna njihovih uspjeha.

Izdvojeno

Prošla je godina za mnoge poduzetnice i poduzetnike bila poprilično izazovna. Suočili smo se s poreznim i inim izmjenama koje su mnogim poduzetnicama otežale...

Ljudski resursi

Kako motivirati zaposlene? Većina poslodavaca shvaća kako je sretan i motiviran zaposlenik ključ uspjeha svakog malog poduzeća.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.