Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Obrtnik ste i obvezni ste prijeći na oporezivanje porezom na dobit? Evo što morate učiniti

O uvjetima prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobitak, obveznicima prelaska te samom načinu prelaska pročitajte u nastavku.

O uvjetima prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobitak, obveznicima prelaska te samom načinu prelaska pročitajte u nastavku.

Obrtnik ste, obveznik poreza na dohodak, a internim ste analizama rezultata poslovanja utvrdili ćete dostići jedan ili više uvjeta za obvezan prelazak na oporezivanje porezom na dobitak. Znate li kako u tom slučaju postupiti? O uvjetima prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobitak, obveznicima prelaska te samom načinu prelaska pročitajte u nastavku.

Prema Zakonu o porezu na dobit propisana je obveza prelaska s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobitak ukoliko obrtnik i s obrtom izjednačene djelatnosti (Čl.18 Zakona o porezu na dohodak) u prethodnom poreznom razdoblju dostignu barem jedan od 4 moguća uvjeta:

ostvaren ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kuna (ukupnim se primitkom smatraju naplaćeni primici bez PDV-a)

ostvari dohodak veći od 400.000,00 kuna (dohotkom se smatra razlika između naplaćenih primitaka i plaćenih izdataka)

zaposleno više od prosječno 15 radnika (prosječan broj radnika dobijemo tako da zbrojimo stanja radnika na kraju svakog mjeseca i podijelimo sa brojem mjeseci poslovanja)

dugotrajna imovinu u knjigovodstvenoj vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna (knjigovodstvenom vrijednošću smatra se razlika između nabavne vrijednosti imovine i akumulirane amortizacije s time da se amortizacija provodi linearnom metodom po redovnim stopama amortizacije)

Nakon što se utvrdi da su ispunjeni uvjeti za prelazak na plaćanje poreza na dobitak potrebno je najkasnije do 15. siječnja Poreznoj upravi dostaviti pisani Zahtjev za promjenom načina oporezivanja u kojem će biti navedeni i vrijednosno iskazani uvjeti zbog kojih se mijenja način oporezivanja. (*Bitno je napomenuti da se na plaćanje poreza na dobit može prijeći i dobrovoljno, bez obzira na zadane uvjete.)

Obrtnici „dobitaši“ obvezni su prema Zakonu o računovodstvu voditi poslovne knjige po načelu dvostavnog knjigovodstva te utvrđivati dobitak prema Zakonu o porezu na dobit. Da bi dvostavno knjigovodstvo uopće bilo moguće provoditi potrebno je podatke iz različitih evidencija (knjiga potraživanja i obveza te evidencije o zalihama i popisa dugotrajne imovine) prenijeti u početnu bilancu na koju će se dalje nastavljati poslovni događaji.

* Postoje fizičke osobe koje nisu obvezne promijeniti način oporezivanja iako su ostvarile neki od zadanih kriterija. To su one fizičke osobe koje su u razdoblju od 5 godina prodale više od 3 nekretnine ili tri imovinska prava te osobe koje ostvaruju dohodak od imovine na način da iznajmljuju nekretnine i pokretnine, a to im ujedno nije registrirana djelatnost.

Obveza plaćanja poreza na dobitak traje 5 godina, a odluku o prestanku obveze donosi nadležna Porezna uprava (ali ne prije isteka 5 godina). U iznimnim slučajevima taj rok može biti i kraći, ali tada Porezna uprava mora napraviti detaljnu analizu kriterija i utvrditi da postoje opravdani razlozi za ponovni prelazak na plaćanje poreza na dohodak.

Mogućnost isplate poduzetničke plaće

Također, obrti i s obrtom izjednačene djelatnosti koji su obvezni prijeći na plaćanje poreza da dobitak i dalje plaćaju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ali na poduzetnički plaću prema Zakonu o doprinosima Čl.80-82. U tom slučaju obrtnici sami odlučuju hoće li plaćati samo doprinose ili će isplaćivati i poduzetničku plaću. Savjetujemo vam da, ukoliko ste obrtnik „dobitaš“ i s obzirom da imate tu mogućnost, obračunate i isplatite poduzetničku plaću iz nekoliko razloga:

kod obračuna poduzetničke plaće moguće je koristiti osobni odbitak (isti se ne može koristiti kod utvrđivanja obveze poreza na dobitak)

plaća se oporezuje stopom od 12 % do 2.200,00 kn te 25% na idućih 6.600,00 kn (porez na dobitak iznosi 20% + 12% kod isplate dobitka)

ukupni iznos doprinosa, poreza i neto plaće ulazi u troškove poslovanja što umanjuje osnovicu za plaćanje poreza na dobitak

Filip Jelić, tvrtka Fidestum za Poslovni.hr


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.