Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Izdvojeno

Plovilo, zrakoplov i kuću za odmor bez poslovne svrhe, izdvojite iz društva!

Često smo svjedoci da članovi društava, pogotovo malih i srednje velikih, nabavljaju plovila, zrakoplove (rjeđe) i kuće za odmor na teret društva, a ista se koristi u potpunosti ili djelomično u privatne svrhe. Saznajte kada se nabavka navedene imovine smatra poslovno opravdanom….

Često smo svjedoci da članovi društava, pogotovo malih i srednje velikih, nabavljaju plovila, zrakoplove (rjeđe) i kuće za odmor na teret društva, a ista se koristi u potpunosti ili djelomično u privatne svrhe. Saznajte kada se nabavka navedene imovine smatra poslovno opravdanom….

Plovila, zrakoplovi (nešto rjeđe) i kuće za odmor su jedna od čestih kategorija imovine koje se nalaze u imovini društva, a u većini slučajeva su nabavljeni za privatne svrhe. Kod društava koje se bave građevinom ili prodajom građevinske opreme, kuće za odmor ili apartmani su učestalija pojava, pošto iste obično dobivaju kompenzacijama ili drugim oblicima obračunskog plaćanja.

S razvojem poreznog zakonodavstva i prakse, upravo je nabavka plovila, zrakoplova i kuća za odmor preciznije uređena, te je Porezna uprava stavila fokus na otkrivanje i „ispravljanje“ nepravilnosti vezanih za nabavku ove vrste imovine.

Kod nabavke plovila, zrakoplova i kuća za odmor, susreću se tri porezna problema:

– problem s porezom na dobit (prilikom amortizacije i troškova povezanih s imovinom);

– problem s porezom na dodanu vrijednost (prilikom odbitka pretporeza);

– problem s porezom na dohodak (obično nastaje pri nadzoru porezne uprave kada se član društva tereti za izuzimanja).

Zakon o porezu na dobit navodi da je amortizacija i troškovi korištenja plovila, zrakoplova i kuća za odmor, porezno priznat rashod razdoblja samo u slučaju ako je:

– porezni obveznik registriran pri sudskom registru za iznajmljivanje navedene imovine;

– po osnovi korištenja takve imovine u poreznom razdoblju ostvario prihod najmanje u visini 7% (za plovila i zrakoplove) / 5% (za kuće za odmor) nabavne vrijednosti takve imovine

Ako ne zadovoljavate ove kriterije, rashod amortizacije i svi ostali rashodi vezani za imovinu uvećavaju osnovicu poreza na dobit.

Bitno je naglasiti da Zakon o porezu na dobit uređuje i pitanje ove imovine nabavljene na operativni leasing. U tom slučaju, troškovi operativnog leasinga su priznati jedino kada porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvari prihode najmanje u visini troškova operativnog leasinga.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost navodi da je odbitak pretporeza dopušten samo za ona sredstva koja poduzetnik koristi u poslovne svrhe. Ako se sredstva koriste djelomično u poslovne, a djelomično u privatne svrhe, isti je potrebno razdijeliti na priznati i nepriznati dio.

Iako sam Zakon o porezu na dodanu vrijednost nigdje izrijekom ne navodi plovila, zrakoplove i kuće za odmor kao zasebnu kategoriju, nužno je primijeniti analogiju samog Zakona, kao i Zakona o porezu na dobit, te napomenuti da ako se imovina ne koristi u poslovne svrhe što je direktno povezano sa ostvarenjem gore navedenih uvjeta (registracija djelatnosti i minimalni prihod), nemate pravo na odbitak pretporeza prilikom nabavke ove vrste imovine (ili po ulaznom računu ako je riječ o operativnom leasingu).

Zakon o porezu na dohodak navodi da se dohotkom od kapitala među ostalim smatra i izuzimanje imovine na teret društva. U praksi je često da se prilikom nadzora od strane Porezne uprave, nabavka ovakve imovine tretira upravo izuzimanjem člana društva, jer je iste nabavio na teret društva, a u svoju privatnu korist.

Zaključak

Kao što je vidljivo iz samog članka, ako navedenu imovinu imate u bilanci društva, a ne koristite je u poslovne svrhe (ne zadovoljavate propisane uvjete), možete imati samo milijunske probleme.

Svakako savjetujemo da takvu imovinu što prije izdvojite iz društva, bilo putem fakturiranja na člana društva kao fizičku osobu, podjelom ili nekom drugom metodom.

Tekst je u suradnji s portalom www.profitiraj.hr/beta pripremio Cinotti Revizija/Savjetovanje/Računovodstvo


Napisao

Pročitajte još:

Komentari

Excel je postao neizostavan alat u poslovnim okruženjima diljem svijeta zbog svoje sposobnosti organizacije, analize i prezentacije podataka u raznolikim industrijama.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Komentari

Viliam Prodan, uspješni poduzetnik, jedan je od naših najboljih rally vozača i višestruki rally prvak Hrvatske.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.