Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Prag rizika od siromaštva u 2012. su 24 122 kune na godinu

Pokazatelji siromaštva izračunati su iz podataka Ankete o dohotku stanovništva. Pokazatelji se temelje na konceptu relativnog siromaštva koji uzima u obzir raspoloživi dohodak kućanstva, broj članova u kućanstvu (veličinu kućanstva) i distribuciju dohotka unutar populacije. Podatke donosi Državni zavod za statistiku.

Pokazatelji siromaštva izračunati su iz podataka Ankete o dohotku stanovništva. Pokazatelji se temelje na konceptu relativnog siromaštva koji uzima u obzir raspoloživi dohodak kućanstva, broj članova u kućanstvu (veličinu kućanstva) i distribuciju dohotka unutar populacije. Podatke donosi Državni zavod za statistiku.

Prema prethodnim podacima stopa rizika od siromaštva u 2012. u Republici Hrvatskoj iznosi 20,5%.

Prag rizika od siromaštva u 2012. za jednočlano kućanstvo iznosi 24 122 kune na godinu, dok za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece iznose 50 656 kuna na godinu.

Postotak osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2012. iznosi 32,3%. Pokazatelj se odnosi na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili u teškoj materijalnoj deprivaciji ili žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada.

Pokazatelj Osobe u teškoj materijalnoj deprivaciji prikazuje postotak osoba koje žive u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti najmanje četiri od devet stavaka materijalne deprivacije i u 2012. iznosi 15,4%.

Pokazatelj Osobe koje žive u kućanstvima s vrlo niskim intenzitetom rada odnosi se na one osobe (mlađe od 60 godina) koje žive u kućanstvima čiji je intenzitet rada manji od 0,2 i u 2012. iznosi 16,1%.

U 2012. stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu u aktivnosti najveća je za nezaposlene osobe i iznosi 42,9%. Najmanja stopa rizika od siromaštva je za zaposlenike i iznosi 4,9%.

Kvintilni omjer (S80/S20) jest pokazatelj dohodovne nejednakosti koji predstavlja odnos između petog i prvog kvintila distribucije dohotka, tj. odnos ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najvećim dohotkom i ukupnoga ekvivalentnog dohotka 20% populacije s najmanjim dohotkom te u 2012. iznosi 5,4.

Ginijev koeficijent jest mjera nejednakosti raspodjele dohotka i u 2012. iznosi 0,31. Kad bi postojala savršena jednakost (tj. kad bi svaka osoba primala jednaki dohodak), tad bi koeficijent iznosio 0. Što je vrijednost bliža 1, to je dohodovna nejednakost veća.

Relativni jaz rizika od siromaštva jest razlika između praga rizika od siromaštva i medijana ekvivalentnog dohotka osoba koje su ispod praga rizika od siromaštva te u 2012. iznosi 28,8%.

Stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera izračunava se tako da se pri definiranju dohotka izuzmu socijalni transferi. Pokazatelj se upotrebljava u kombinaciji s osnovnom stopom rizika od siromaštva radi mjerenja utjecaja socijalnih transfera na rizik od siromaštva. Usporedba osnovne stope rizika od siromaštva i stope rizika od siromaštva prije socijalnih transfera pokazuje da izuzimanje socijalnih transfera iz dohotka utječe na povećanje postotka osoba koje su u riziku od siromaštva s osnovnih 20,5% na stopu od 30,4%. Ako se iz dohotka izuzmu i socijalni transferi i mirovine, tada stopa rizika od siromaštva iznosi 45,7%.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Lifestyle

Vi ste odgovorni za sebe i morate odlučiti kako ćete živjeti, jer ako nećete vi tada će to učiniti netko drugi za vas.

Lifestyle

Blog Lifehack tvrdi da su ljudi koji piju kavu uspješniji.

Lifestyle

Uspješni ljudi znaju iskoristiti svoje vrijeme i ustaju rano. Ne zato što to rade svi uspješni ljudi, nego zato što je to mudro.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.