Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

EU fondovi

Program za poduzetništvo i inovacije (EIP) – prva komponenta CIP-a

Program za poduzetništvo i inovacije (Enterpreneurship and Innovation Programme) prva je komponenta CIP programa o kojemu sam pisala u posljednjoj kolumni. Značaj ove komponente najviše se oslikava u činjenici da je primarno namijenjena malim i srednjim poduzećima koje započinju s razvojem novih proizvoda i tehnologija. Ovo je ujedno i najizdašnija komponenta CIP programa koja sa nešto više od dvije milijarde EURA ukupnog proračuna čini 60% cijelog programa.

Program za poduzetništvo i inovacije (Enterpreneurship and Innovation Programme) prva je komponenta CIP programa o kojemu sam pisala u posljednjoj kolumni. Značaj ove komponente najviše se oslikava u činjenici da je primarno namijenjena malim i srednjim poduzećima koje započinju s razvojem novih proizvoda i tehnologija. Ovo je ujedno i najizdašnija komponenta CIP programa koja sa nešto više od dvije milijarde EURA ukupnog proračuna čini 60% cijelog programa.

Opći cilj ove komponente jest olakšati malim i srednjim poduzećima pristup financijskim instrumentima koji bi potaknuli njihove razvojne i inovacijske kapacitete. Ujedno se želi potaknuti proizvodnja inovativnih proizvoda, korištenje obnovljivih izvora energije u poslovanju te općenito korištenje ekoloških instrumenata i tehnologija prijateljski nastrojenih prema okolišu i stanovništvu.

Za razliku od IPA-e, CIP program nije decentraliziran, već se raspisivanje i provedba natječaja provode od strane Europske Komisije, točnije DG Enterprise. Ono što je posebno dobro za hrvatske korisnike jest suradnja koja je uspostavljena između Komisije i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Drugim riječima, Ministarstvo je, kao referentna točka ove komponente za Hrvatsku, zaduženo informirati hrvatske korisnike o natječajima, uvjetima sudjelovanja, mogućnostima pronalaženja inozemnih partnera i brojnim drugim činjenicama vezanim za ovu komponentu.

Unutar komponente identificirano je pet instrumenata

1. Pristup financijskim instrumentima za male i srednje poduzetnike koji sadrži brojne mogućnosti povoljnijeg kreditiranja, mikrokreditiranja i izdavanja jamstava poduzetnicima. Nažalost, ovaj instrument još uvijek nije na raspolaganju hrvatskim poduzetnicima.

2. Europska poduzetnička mreža (EEN) u koju je kao hrvatski nositelj uključena Hrvatska gospodarska komora i nekoliko drugih hrvatskih partnera o kojima možete čitati na njihovoj službenoj stranici www.een.hr. Svrha Mreže jest potaknuti poduzetnike na sudjelovanje u CIP programu, odgovoriti na njihova konkretna pitanja, pomoći prilikom traženja međunarodnih partnera i konzorcija te ih osposobiti za sudjelovanje u transferu znanja, resursa i tehnologije.

3. Potpora incijativama koje promiču poduzetništvo i inovacije vrši se putem dviju inicijativa (Europe INNOVA i PRO INNO Europe). Njima se potiče međunarodna (prekogranična) suradnja kao i međusektorska suradnja poduzetnika i inovatora (klasteri, inkubatori, poduzetnička udruženja i inicijative), inovativne usluge, razvoj i testiranje novih oblika poslovne podrške te najbolja praksa za potrebe stvaranja i unaprjeđenja javnih politika.

4. Instrument eko-inovacija koji je najvažniji za hrvatske korisnike ima za cilj poduprijeti organizacije koje su razvile uslugu, proizvod ili proces koji ima ekološko obilježje, ali nisu na tržištu zbog različitih tržišnih rizika. Usmjereni su na smanjivanje utjecaja proizvodnje na okoliš, smanjivanje zagađenja i odgovorno korištenje prirodnih resursa.

Opći kriteriji za prihvatljivost pilot projekata i projekata tržišnog multipliciranja su inovativnost, pozitivan utjecaj na okoliš, mogućnost multiplikacije i široke uporabe, europska dodana vrijednost, međunarodna dimenzija te kvalitetan sadržaj i metodologija projekta.

U sklopu ovog instrumenta financira se nekoliko područja kao što su recikliranje materijala (poboljšanja u postupcima sortiranja otpada (građevinarski, metal, kućanski, industrijski, električni aparati), proizvodnja i dizajn visokokvalitetnih proizvoda utemeljnih na ekološkim principima, poslovne inovacije koje jačaju kompetitivnost recikliranja), zgradarstvo i građevinarstvo (korištenje prirodnih materijala, izgradnja koja promiče korištenje prirodnih resursa, smanjuje zagađenje i upotrebu sredstava koja zagađuju), hrana i piće (korištenje inovativnih materijala i metoda kojima se smanjuje štetan utjecaj na okoliš, proizvodnja pakiranja s ekološkim obilježjima, smanjivanje zagađenja prilikom proizvodnje hrane i pića, obazrivo i štedljivo korištenje vode u procesu proizvodnje hrane i pića) te zeleno poslovanje i “pametna” kupnja (čisti proizvodni procesi, korištenje ekoloških materijala u proizvodnji)

5. Potpora oblikovanju javnih politika i promidžba poduzetništva potiče rad radnih skupina, analize i oblikovanje javnih politika, prikupljanje saznanja i infomacija iz različitih sektora, te suradnju između institucija.

Teme i prioriteti koji će se financirati u 2011. godini bit će službeno objavljeni u sklopu Radnog programa za 2011. godinu i to sredinom siječnja. Ono što je već sada poznato jest činjenica da će neki od najvažnijih prioriteta biti usmjereni na projekte koji se odnose na obnovljive izvore energije, zeleno poslovanje, zaštitu okoliša i slične teme.

Razrada projektne ideje

Prvi korak koji svaka tvrtka koja ima namjeru sudjelovati u ovoj komponenti CIP programa treba napraviti jest definiranje nacrta projekta, odnosno razrada projektne ideje. Ideja mora biti u skladu s općim načelima komponente ili gore navedenih instrumenata, jasna i logična, s precizno definiranim ciljevima, rezultatima, aktivnostima, ciljanim skupinama i partnerima. Tako razrađeni nacrt služi za traženje međunarodnih partnera te ujedno kao dobra podloga za popunjavanje natječajne dokumentacije.

I na kraju, ukoliko razvijate inovativan proizvod koji ste proizveli na način koji udovoljava ekološkim standardima, reciklirate, koristite obnovljive izvore energije u poslovanju ili nudite usluge toga tipa, možete započeti s pripremama za sudjelovanje u natječajima iz ove komponente u sljedećoj godini.

Ukoliko još uvijek niste sigurni je li ovo prava komponenta za vašu tvrtku, proučite službenu stranicu ili nam se obratite putem e-maila na [email protected].


Napisao

Pročitajte još:

Ljudski resursi

U prilogu donosimo 7 koraka pomoću kojih ćete djelovati uvjerljivo, te se prezentirati i pokazati kako ste osoba koja posjeduje integritet.

Komentari

'Recite nam nešto o sebi' je pitanje koje nećete moći izbjeći ni na jednom intervjuu za posao.

Komentari

S eksplozijom e-trgovine raste i broj skladišta diljem svijeta. Naime, s procijenjenih 151.000 skladišta u 2020. očekuje se rast na 180.000 skladišta do 2025....

Komunikacija

Konflikti su više nego samo nesporazumi, naime kod konflikata pojedinci osjećaju prijetnju sebi, te stoga ne možemo misliti kako će nestati sami od sebe.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.