Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Novosti

Sada možete reprogramirati naplatu glavnice duga uz kamatu od 4,5 posto

Zakon stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u Narodnim novinama, dok je rok za podnošenje zahtjeva 90 dana od dana stupanja na snagu tog zakona

Zakon stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u Narodnim novinama, dok je rok za podnošenje zahtjeva 90 dana od dana stupanja na snagu tog zakona

Porezna uprava Ministarstva financija na svojim je web stranicama objavila obavijest o primjeni Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba, koji je Hrvatski sabor donio 26. travnja, a stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u Narodnim novinama, dok je rok za podnošenje zahtjeva 90 dana od dana stupanja na snagu tog zakona.

Svrha je ovoga Zakona poreznim obveznicima – građanima, fizičkim osobama koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu Zakona i fizičkim osobama u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva omogućiti reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5 posto, plaćanjem u mjesečnim obrocima na rok otplate koji ovisno o visini poreznog duga, može biti najmanje do 36 mjeseci i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata ili ako im to više odgovara, omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom.

Porezni dug u smislu Zakona, pojašnjava se, jest dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje.

Porezni dug čine glavnica i kamate na dan podnošenja zahtjeva za otpis duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje glavnice poreznog duga ili za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratno.

Porezni dug nastao s osnove poreza može biti dug s osnove poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, s osnove poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina te dug s osnove lokalnih poreza. Porezni dug nastao s osnove doprinosa može biti dug s osnove doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Porezni dug nastao s osnove drugih javnih davanja može biti dug s osnove spomeničke rente, doprinosa komorama, članarine turističkim zajednicama, novčanih kazni i pristojbi.

Zakon će se primjenjivati, ističu iz Porezne uprave, isključivo na naplatu poreznog duga fizičkih osoba, koje pisani i obrazloženi zahtjev za plaćanje poreznog duga mogu podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu fizičke osobe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Zahtjev mora sadržavati ime, prezime i adresu fizičke osobe, osobni identifikacijski broj (OIB), razloge zbog kojih je nastao porezni dug, prijedlog za otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja naplate glavnice duga, ili prijedlog za otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom, razloge za plaćanje glavnice u produženom roku (realizacija kredita, deblokada od strane drugih vjerovnika i sl.) i ako postoje, dokaze na temelju kojih će podnositelj zahtjeva uplatu u tom roku učiniti izvjesnom.

Radi lakšeg podnošenja zahtjeva te veće učinkovitosti u provedbi postupka po zahtjevu kreiran je obrazac Zahtjeva za plaćanje poreznog duga prema Zakonu o naplati poreznog duga fizičkih osoba.

Budući da za fizičke osobe koje dug žele platiti po ovom Zakonu, a kojima su blokirani računi ili im se plijeni plaća, Zakon propisuje mogućnost za odgodu ovrhe, oni radi odgode ovrhe ispostavi Porezne uprave za to trebaju podnijeti posebni zahtjev i razloge za odgodu ovrhe učiniti opravdanim.

Ako svoje obaveze podmiruju uredno, zahtjev za plaćanje poreznog duga po ovom Zakonu moći će podnijeti i fizičke osobe kojima je dug reprogramiran prema prijašnjim propisima, navode iz Porezne uprave.


Napisao

Pročitajte još:

Lifestyle

Postoje određene navike i osobine koje svi vrhunski vođe imaju, od kojih je Inc.com izabrao 12 najbitnijih.

Ljudski resursi

Uvijek imajte na umu da vam je cilj postići dogovor. Svakako ne pristajte na prvu ponudu, no pazite a vaše ne u konačnici ne...

Lifestyle

Ako želite napredovati u životu, morate se riješiti određenih stvari i trebate zamijeniti trenutne životne poglede novima.

Lifestyle

Svijetu ne treba još jedan loš vođa koji negativno utječe na zaposlenike, njihovo zdravlje, klijente i tvrtku.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.