Što sve čeka malog poduzetnika?

Nacrtom Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima se od 1. siječnja 2019. godine ukidaju dva doprinosa na osnovicu i to doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.

Istovremeno će se povećati doprinos za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%, što ima za cilj doprinijeti saniranju financijskih poteškoća u sustavu zdravstva.

Predlaže se propisivanje minimalne godišnje osnovice za obračun doprinosa u iznosu umnoška prosječne plaće, koeficijenta 0,65 i brojke 12 razmjerno razdoblju u kojemu je obnašana dužnost člana uprave trgovačkog društva i/ili izvršnog direktor trgovačkog društva i/ili upravitelja zadruge.

Tako će za direktora koji će cijelu 2019. godinu biti zaposlen i obnašati dužnost direktora, godišnja osnovica iznositi 65.894,40 kn (5.491,20 x 12 = 65.894,40 kn).

Što ako je direktor zaposlen na nepuno radno vrijeme i mjesečna osnovica po kojoj obračunava doprinose bude manja od 5.491,20 kn? Tada će direktor trebati platiti razliku između obračunatih doprinosa prema minimalnoj mjesečnoj osnovici 5.491,20 kn i mjesečne osnovice za obračun doprinosa na temelju koje je prijavljen kao osigurana osoba. Porezna uprava će godišnjim obračunom utvrditi možebitnu razliku doprinosa za uplatu te izdati rješenje za njeno plaćanje.

Ovo nas navodi na zaključak da će se mnogi mali poduzetnici, samozaposleni, prvenstveno zbog nemogućnosti plaćanja doprinosa, odlučiti na zatvaranje firme.

No, i tu ima jedna caka. Naime, sve koji od Nove godine žele zatvoriti svoju tvrtku, čeka neugodno iznenađenje. Naime, likvidacija tvrtke u Hrvatskoj od početka ove godine znatno je skuplja, a razlog su prošlogodišnje izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju, koje propisuju da likvidatori tvrtki – a to su, u pravilu, vlasnici ili direktori – moraju plaćati doprinose.

Čak i ako u računicu ne uzmemo uobičajene troškove zatvaranja tvrtki, koji nisu mali, računice stručnjaka pokazuju da zatvaranje tvrtke vlasnika samo po osnovi doprinosa koje mora platiti može koštati i 30.000 kuna godišnje! Pritom se kao pretpostavka uzima da proces likvidacije tvrtke traje prosječnih godinu dana iako se cijeli postupak u praksi vrlo često zna otegnuti.

Mr.sc. Ivana Radić, Predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena komentirala je za nas novonastalu situaciju.

Novim Zakonom o doprinosima bitno se mijenja situacija za sve poduzetnike. Svi mali poduzetnici, koji su uspjeli zaposliti sebe i ne živjeti na „tuđim leđima“, sad moraju izdvajati znatno više financijskih sredstava za minimalnu direktorsku plaću, u punom radnom vremenu. S aspekta žena, jer s njima radimo, a posebno žena početnica u poduzetništvu, to znači da u prvoj godini moraju osigurati preko 75,000  kuna samo za doprinose i plaću.

Poduzetnice koje krenu u svoj biznis uglavnom kreću iz nužde, dok je mali broj onih koje su uočile priliku, no ni jednima ni drugima se ovim zakonom ne pomaže već ih se onemogućava i sprječava da uopće krenu s idejom poduzetništva. Startni trošak je jednostavno prevelik.

S druge strane, svakom poduzetniku je u interesu da ima dobit i radi za dobit. Ovim zakonom je i to onemogućeno pa ćemo imati puno više zatvorenih poduzeća ili ćemo tražiti neke nove načine kako da opstanemo.

Stavljanje u isti koš malih poduzetnika i onih koji zloupotrebljavaju sustav nije u redu.

Ako država hoće, onda može utvrditi tko zloupotrebljava sustav, a tko radi pošteno svoj posao. Netko tko je u prvoj godini ostvario promet od 50,000 kuna ne može si isplaćivati plaću i doprinose na puno direktorsko radno vrijeme. Za ulazak na tržište i kakav takav „uspjeh“ je potrebno minimalno 3 godine, u Hrvatskoj i preko toga. Poduzetnici često rade svaki dan i više od 10 sati i bitno im je da razvijaju posao. Uvođenje ovakvih mjera tjera sve radno sposobne ljude da potraže svoje mjesto u nekoj drugoj zemlji.

Korektno bi bilo da je zakonodavac uveo razrede. Recimo, poduzetnici koji ostvaruju preko 300,000 kuna prometa godišnje moraju se prijaviti na puno direktorsko radno vrijeme. Država treba stvoriti pravni okvir kojim podupire, a ne odmaže poduzetništvo jer mi na kraju krajeva plaćamo tu istu državu.

Podijeli

Odgovori

Top