Sve više tvrtki koje posluju bez zaposlenih djelatnika

Sve više tvrtki koje posluju bez zaposlenih djelatnika

Podaci Državnog zavoda za statistiku o broju i strukturi poslovnih subjekata krajem rujna ove godine pokazuju da je manje od polovine registriranih pravnih osoba aktivno, a gotovo svaki drugi aktivni poslovni subjekt nema ni jednog zaposlenika.

U Hrvatskoj je krajem rujna bilo registrirano 291.059 poslovnih subjekata (trgovačka društva, poduzeća i zadruge te ustanove, tijela, udruge i organizacije) od kojih je 136.239, ili 46,8 posto posto aktivnih. Pritom najveći udio i najveću aktivnost imaju trgovačka društva kojih je krajem rujna bilo registrirano 159.738, a aktivno 113.904, pa je udio aktivnih 71,3 posto.

DZS u statistici o broju i strukturi poslovnih subjekata ne objavljuje usporedbu, no, usporedba s podacima iz statistike za rujan prošle godine pokazuje da je porastao ukupan broj registriranih i aktivnih poslovnih subjekata, a porastao je i udio aktivnih.

Ta usporedba pokazuje da je krajem rujna ove godine u Hrvatskoj bilo 9.717 više registriranih poslovnih subjekata, ili u postotku 3,4 posto više, dok je broj aktivnih porastao za 7,9 posto, ili za njih 9.975.

Tako je i udio aktivnih poslovnih subjekata porastao za gotovo dva postotna boda, sa 44,9 posto krajem rujna prošle na 46,8 posto krajem rujna ove godine.

No, istodobno je porastao i broj aktivnih poslovnih subjekata koji nemaju zaposlenih i to za gotovo jedan postotni bod, sa 47,5 posto na 48,4 posto.

Krajem rujna ove godine od ukupno 136.239 aktivnih pravnih osoba njih 65.924 nije imalo zaposlenih.

Slijede pravne osobe s jednim do devet zaposlenih kojih je bilo 55.808, ili 41 posto ukupno aktivnih, potom oni s 10 do 49 zaposlenih kojih je bilo 10.852, ili 8 posto.

Udio srednje velikih subjekata s 50 do 249 zaposlenih je 2,3 posto, ili njih 3.074, a samo 0,4 posto otpada na velike subjekte s više od 250 zaposlenih i takvih je krajem rujna ove godine bilo 581.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata pokazuju da je više od polovine registriranih i aktivnih skoncentrirano u četiri područja djelatnosti – trgovini na veliko i malo, prerađivačkoj industriji, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima te ostalim uslužnim djelatnostima.

I u broju registriranih i u broju aktivnih pravnih osoba dominira trgovina s nešto više od 91 tisuću registiranih i gotovo 33 tisuće aktivnih subjekta, što su udjeli od 31,3 posto u registriranim i 24,2 posto u aktivnim pravnim osobama.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešće – krajem rujna ove godine u privatnom vlasništvu bilo je gotovo 112 tisuća subjekata, ili 81,9 posto ukupnog broja aktivnih.

Najmanje je aktivnih pravnih osoba u državnom vlasništvu, njih 1.035, što je u ukupnom broju aktivnih subjekata udio od 0,8 posto.

Po podacima Državnog zavoda za statistiku, u obrtu i slobodnim zanimanjima krajem rujna aktivno je bilo 92.027 subjekata.

Usporedba s podacima s kraja rujna prošle godine pokazuje pad broja subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima i to za 2.007 subjekata, ili za 2,1 posto.

Podijeli

Odgovori

Top