Povežite se s nama

Hi, what are you looking for?

Profitiraj.hr

Upravljanje biznisom

Ukalkulirani bonusi ostvareni od dobavljača – kako ih knjižiti?

Ako se ostvari dodatni bonus od dobavljača u obliku odobrenja, takav bonus ima obilježje trgovačkog popusta ili rabata za čiji bi iznos trebalo umanjiti trošak kupnje, tj. nabave zaliha. To bi značilo da bonus ostvaren za robu koja još nije prodana nije u redu priznati u računu dobiti i gubitka nego bi trebalo umanjiti knjigovodstvenu vrijednost tih zaliha. Za robu koja je prodana trebalo bi pak umanjiti trošak nabavne vrijednosti prodane robe.

Ako se ostvari dodatni bonus od dobavljača u obliku odobrenja, takav bonus ima obilježje trgovačkog popusta ili rabata za čiji bi iznos trebalo umanjiti trošak kupnje, tj. nabave zaliha. To bi značilo da bonus ostvaren za robu koja još nije prodana nije u redu priznati u računu dobiti i gubitka nego bi trebalo umanjiti knjigovodstvenu vrijednost tih zaliha. Za robu koja je prodana trebalo bi pak umanjiti trošak nabavne vrijednosti prodane robe.

Često društva, pogotovo ona koja se bave maloprodajom, ugovaraju s dobavljačima godišnje bonuse ili rabate, tj. odobrenja ovisna o ostvarenom godišnjem prometu. Iako se u praksi takve vrste odobrenja većinom u cijelosti priznaju u prihod, ona imaju obilježje naknadno odobrenog popusta za nabavljenu robu te bi ustvari trebalo za te iznose korigirati trošak nabavne vrijednosti prodane robe.

Pri tome treba voditi računa o tome da dio robe koja je nabavljena od dobavljača još nije prodana, već stoji na zalihama. Mišljenja smo da za tu robu iznos takvog odobrenja ne bi trebalo priznati u računu dobiti i gubitka nego bi za iznos ostvarenoga bonusa trebalo smanjiti vrijednost zaliha trgovačke robe. Time bi se ostvarilo pravilno povezivanje prihoda i rashoda, a i umanjenje osnovice poreza na dobit.

Na što je potrebno paziti?

Kako bi se mogao opravdati takav postupak, trebao bi postojati ugovor ili neki drugi pisani dokument u kojem je definirano da dobavljač odobrava godišnji bonus (rabat) s obzirom na ostvareni promet.

Zakonski okvir nalazi se u MRS-u 2, toč. 8, koja definira trošak nabave zaliha u kojem stoji da se trgovački popusti, rabati i slične stavke oduzimaju kod određivanja troškova kupnje. Ako se ostvari dodatni bonus od dobavljača u obliku odobrenja, takav bonus ima obilježje trgovačkog popusta ili rabata za čiji bi iznos trebalo umanjiti trošak kupnje, tj. nabave zaliha. To bi značilo da bonus ostvaren za robu koja još nije prodana nije u redu priznati u računu dobiti i gubitka nego bi trebalo umanjiti knjigovodstvenu vrijednost tih zaliha. S druge strane, za robu koja je prodana trebalo bi umanjiti trošak nabavne vrijednosti prodane robe.

Primjer iz života

Maloprodajni lanac RETRO d.o.o. ugovorio je s dobavljačem Bananom d.o.o. da će mu dobavljač u slučaju prometa većeg od 1,000.000 HRK dati odobrenje od jedan posto ostvarenog prometa. Budući da ostvareni promet iznosi 1,200.000 HRK, društvo je sukladno ugovoru odlučilo 31. 12. 2006. ukalkulirati bonus od 12.000 HRK.

Kako vrijednost robe koja je ostala na zalihama iznosi 200.000 HRK, dio bonusa koji će umanjiti vrijednost zaliha iznosi 2.000 HRK. Društvo je odobrenje od dobavljača kojim može umanjiti svoju obvezu prema dobavljaču dobilo 31. 1. 2007. godine.

Knjiženje će 31. 12. 2006. biti sljedeće:

14_ukalkulirani_bonusi_ostvareni_od_dobavljaca_15

Knjiženje po odobrenju dobavljača 31. 1. 2006. bit će sljedeće:

14_ukalkulirani_bonusi_ostvareni_od_dobavljaca_21

Napominjemo da je prikazan samo jedan način kako se taj poslovni događaj može proknjižiti.

Napisao

Pročitajte još:

Seminari

9. lipnja održava se 10. po redu Supply Chain Summit

Izdvojeno

Hrvatska maloprodaja kreće se u skladu s europskim i svjetskim trendovima, nastojeći što učinkovitije i uspješnije odgovoriti na želje i potrebe kupaca. To je...

Novosti

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) uvjetno je odobrila koncentraciju koja nastaje stjecanjem kontrole koncerna Agrokor nad slovenskim Mercatorom, a odobrenje između ostalog uključuje...

Novosti

Zagrebačku pivovaru karakterizira dinamična i neformalna klima u kojoj su zaposlenici redovito nagrađivani za njihov doprinos uspjehu kompanije.

Oglasi

Medijski mali servis j.d.o.o. Sva prava pridržana.