Vlada pomaže poduzetnicima izmjenama Općeg poreznog zakona

Vlada pomaže poduzetnicima izmjenama Općeg poreznog zakona

Vlada pomaže poduzetnicima izmjenama Općeg poreznog zakona koje je prihvatila na sjednici u srijedu. Time se nastoje stvoriti predvidljivije i bolje uvjete za poslovanje poduzetnika. Prema tom prijedlogu Porezna uprava bi donosila obvezujuća mišljenja o poreznom tretmanu namjeravanih transakcija poreznog obveznika, koja se neće moći mijenjati tijekom transakcije. Time se, kaže ministar Lalovac, pridonosi predvidivosti postupanja poreznog tijela i pravnoj sigurnosti ulaganja.

Osim navedenog, predlaže se i uvođenje dužnosti banaka da na poseban zahtjev Ministarstvu financija dostave podatke o prometu svih kunskih i deviznih računa određenih osoba (pravnih, fizičkih koje obavljaju registriranu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja te građana), osim podataka o prometu tekućih računa i štednih uloga, i u drugim rokovima, osim onih koji su već propisani OPZ-om. Također, uvode se i novine glede prava poreznih obveznika na ispravak porezne prijave. Prema prijedlogu, kada se u poreznom postupku utvrde nepravilnosti kod poreznog obveznika ili većeg broja poreznih obveznika, njih bi porezno tijelo pozvalo da u određenom roku isprave poreznu prijavu radi dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza. Ako porezni obveznik ne bi u ostavljenom roku ispravio prijavu, pokrenuo bi se postupak poreznog nadzora.

Mediji javljaju da Ministarstvo financija također predlaže da porezno tijelo i obveznik mogu radi namirenja dospjelog poreznog duga sklopiti upravni ugovor. On bi se odnosio na namirenje poreznog duga u cijelosti ili djelomično i sklapao na rok ne dulji od dvije godine.

Podijeli

Odgovori

Top