Zakon o privatizaciji Ine uskladit će se s pravnom stečevinom EU-a

Zakon o privatizaciji Ine uskladit će se s pravnom stečevinom EU-a

Za boravka u Sisku premijer Zoran Milanović najavio je danas izmjene Zakona o privatizaciji Ine.

“Postoji ta pravna mogućnost da se zakonskom odredbom zaštiti nacionalni interes nad vlasništvom nacionalne energetske kompanije od pravnih osoba koje su izvan Europske unije. Unutar EU takva ograničenja ne možete postavljati, ali postoje neki presedani, kada je nekim državama dopušteno da to rade prema vani. Takvi primjeri postoje u Italiji i u Belgiji”, rekao je Milanović

Odredbe u postojećem zakonu Hrvatskoj daju posebna prava, koja nisu u skladu s pravnom stečevinom EU-a i koja su trebala biti promijenjena još prije jer je to tražila Europska komisija.

Stoga se pripremaju izmjene Zakona o privatizaciji Ine, prema kojima država više ne bi imala ta posebna prava, nego bi se postavila u ulogu regulatora, koji štiti nacionalne interese u području energetike.

Izmjene zakona na tragu su primjera iz Belgije, koja je zaštitila svoje tržište transporta petrokemijskih proizvoda i prirodnog plina. Ta članica EU-a zakonom je ograničila mogućnost sudjelovanja u tom području i za to joj je pravo dao i Europski sud. Kasnije je sličan zakon donijela i Italija.

Osim usklađivanja s pravnom stečevinom EU-a, izmjenama zakona osigurala bi se zaštita nacionalnih interesa u Ini, odnosno energetici, jer bi se to pitanje drugačije reguliralo i ograničila mogućnost stjecanje vlasništva u Ini od strane stjecatelja koji nisu iz EU-a.

Vlada bi, naime, mogla spriječiti takvo stjecanje dionica u Ini, ako bi ono dovelo u pitanje sigurnost opskrbe tržišta i strateške energetske interese Hrvatske i Europske unije.

Nekoliko je mogućnosti takve intervencije. Primjerice, već kada se vidi tko je zainteresiran za kupnju dionica Ine, pa se u toj fazi država usprotivi stjecanju. U slučaju da je kupac već stekao određeni udjel u Ini, država bi, pak, mogla intervenirati i zatražiti prodaju tih dionica.

Pritom bi Vlada u propisanom roku trebala objasniti zbog čega to radi, zbog čega su ugroženi sigurnost opskrbe i strateški interesi na područje energetike.

Nije intencija izmjena zakona, doznaje se iz Vladinih krugova, da se već u startu spriječi pokazivanje interesa neke kompanija izvan EU-a za kupnju udjela u Ini, nego da država ima mogućnost preispitati je li to u skladu s nacionalnim interesima. Da u određenom roku može dati odobrenje ili spriječiti pokušaj takve kupnje, ako utvrdi da to ugrožava nacionalne interese.

Ako Vlada donese odluku da se određenom zainteresiranom kupcu odbije ta mogućnost, taj ima pravo pokretanja upravnog spora pred Europskim sudom.

Riječju, sada država ima posebna prava u Ini, što je nedopustivo prema europskoj pravnoj stečevini, dok bi izmjenama zakona izgubila ta posebna prava, a dobila pravo reguliranja koje je podložno upravom sporu.

Izmjene zakona su u pripremi, koja ne bi trebala dugo trajati, no pitanje je hoće li biti donijete prije ljetne stanke Sabora.

Podijeli

Odgovori

Top