Nove promjene u pravima državnih službenika

Nove promjene u pravima državnih službenika

Predstavnici vlade i Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, Sindikata policije te Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a potpisali su danas Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Dodatak I Kolektivnom ugovoru koji su sadržajno istovjetni dosadašnjem kolektivnom ugovoru i njegovu dodatku, izuzev u dijelu odredbi koje se odnose na naknadu prijevoza i jubilarnu nagradu.

U tom su dijelu prava državnih službenika i namještenika izjednačena s pravima službenika i namještenika u javnim službama koja su povoljnije uređena Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama.

Sindikati ističu kako će se u skladu s potpisanim zaposlenima u državnim službama do kraja ove godine jubilarna nagrada isplaćivati temeljem osnovice od 500 kuna za svakih pet godina staža provedenih u državnoj službi, a ne temeljem osnovice od 900 kuna za svakih 10, 20, 30 i 40 godina staža.

Naknada za prijevoz na posao povoljnije je riješena u dijelu koji se odnosi na mogućnosti isplate akontacije u visini 50 posto utvrđene naknade za prijevoz, za zaposlenike koji ne mogu ili ne koriste međumjesni prijevoz nego na posao dolaze automobilom ili nekim drugim prijevoznim sredstvom i za to primaju 0,75 kuna po kilometru, odnosno na posao putuju više od 100 kilometara temeljem posebne odluke nadležnog ministra.

Ugrađena je i odredba prema kojoj službenici i i namještenici koji rade na plovilu odnosno na izdvojenom mjestu na otoku ostvaruju pravo na terenski rad, ako plovilo ili mjesto na otoku ne smiju zbog prirode posla napuštati najmanje 24 sata.

“Drago mi je da se socijalni dijalog koji je u početku bio malo usporen razvija dobro. To je dokaz da socijalni dijalog u vladi postoji i kad imamo razumne sugovornike dogovor se brzo postigne”, naglasio je ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić koji je Ugovor potpisao u ime vlade. Mrsić je također obećao i kako će vlada pregovarati i razgovarati i ubuduće ‘za stolom’ te neće biti tajnih sastanaka.

S vladom će, temeljem zakona o reprezentativnosti, ubuduće pregovarati tri sindikata reprezentativna za državne službenike i namještenike, koji su potpisnici današnjeg Ugovora.

“Nas opet očekuju pregovori o isplati božićnice i regresa za 2014. te se nadam se da ćemo se i u tim pregovorima ponašati kao i do sada s međusobnim uvažavanjem ali i uvažavanjem ekonomske situacije u državi”, uvjeren je Mrsić. Čelnik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Boris Pleša naglasio je kako sindikatima osim terminološke usklađenosti važno je i da primjena dogovorenih odredbi bude istovremena i identična.

Podijeli

Odgovori

Top