Porezne prijave – koji se dohodak mora prijaviti a koji se ne prijavljuje?

Porezne prijave – koji se dohodak mora prijaviti a koji se ne prijavljuje?

Obvezu za podnošenje prijave imaju samo osobe koje utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, osobe koje su ostvarile dohodak iz inozemstva (ako porez nije plaćen sukladno propisima RH), potom radnici koji su u 2010.g. radili kod dva poslodavca u isto vrijeme kao i članovi posade brodova u međunarodnoj plovidbi.

Bez obzira što nemaju zakonsku obvezu, svi građani mogu i dalje koristiti preostalo pravo na olakšice putem porezne prijave, ali u tom slučaju moraju u poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke u 2010.g.

Dohodak koji se obvezno prijavljuje u poreznu prijavu

Plaća kod dva ili više poslodavaca u isto vrijeme

Dohodak od obrtničke djelatnosti, slobodnih zanimanja, imovine i imovinskih prava ako utvrđuju dohodak na temelju stvarnih podataka iskazanih u poslovnim knjigama

Dohodak koji je ostvaren i isplaćen izravno iz inozemstva, ali samo u slučaju ako porez nije plaćen po tuzemnim propisima.

Plaća na koju poslodavac nije obračunao obustavio i uplatio porez na dohodak

Drugi dohodak – autorski honorari, ugovor o djelu (ako isplatitelj koji je obvezan nije obračunao porez na dohodak)

Članovi posade brodova u međunarodnim vodama

Dohodak za koji nije potrebno predati poreznu prijavu

Plaća ostvarena kod jednog ili više poslodavaca u različito vrijeme, ali samo pod uvjetom da kod prelaska drugom poslodavcu u toku istog mjeseca nisu oba poslodavca koristila osobni odbitak

Mirovina (samo od HZMO-a)

Dohodak od imovine, najma i sl. (ako je plaćan predujam poreza po poreznom rješenju)

Dohodak od kapitala

Dohodak od osiguranja

Drugi dohodak

Primici učenika i studenata ostvareni putem studentskih i učeničkih domova iznad 50.000,00 kn (plaćanje poreza je obveza isplatitelja)

Stipendije iznad 1.600,00 mjesečno kao i stipendije iznad 4.000,00 kn dobivene na nagradnim natječajima (plaćanje poreza je obveza isplatitelja).

Podijeli

Odgovori

Top